Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorni svet Premogovnika Velenje imenoval novega direktorja družbe

Nadzorni svet Premogovnika Velenje imenoval novega direktorja družbe

Velenje

Danes se je sestal nadzorni svet Premogovnika in za mandatno obdobje 2002 do  2006 imenoval za direktorja Premogovnika dr. Evgena Dervariča, univ.dipl.inž.rudarstva

Dr. Dervarič se je rodil leta 1958 v Postojni. Kot štipendist premogovnika se je po zaključenem študiju na ljubljanski montanistiki leta 1983 zaposlil v velenjskem premogovniku. V Premogovniku je opravljal številna odgovorna dela, od vodenja študija, do direktorja za razvojno področje. Ima tudi številne strokovne reference s področja rudarstva. Magisterij iz rudarske stroke je opravil leta 1986, leta 1997 pa je z uspešnim zagovorom doktorske disertacije z naslovom »Kategorizacija hribin za izbiro načinov podgrajevanja jamskih prog« pridobil naziv doktorja znanosti.