Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorni svet HSE dal zeleno luč za prodajo TDR Metalurgije

Nadzorni svet HSE dal zeleno luč za prodajo TDR Metalurgije

Na današnji seji Nadzornega sveta HSE so nadzorniki med drugim obravnavali pogodbo o prodaji in nakupu delnic družbe TDR Metalurgija d.d. med Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja  d.d., Holdingom Slovenske železnice d.o.o. in Tovarno dušika Ruše d.o.o. – v likvidaciji, kot prodajalci, za skupaj 90,78 – odstotni delež delnic družbe, s kupcem W&P Profil – Solarvalue Holding, družba za upravljanje d.o.o, ki je bila podpisana 18. oktobra 2006. Nadzorni svet HSE je k omenjeni pogodbi dal soglasje. Nastop veljavnosti pogodbe je odvisen še od soglasja Vlade Republike Slovenije in izpolnitve pogojev, ki jih mora po pogodbi izpolniti kupec.

floater