Medijsko središče / Sporočila za javnost / NADZORNI SVET HSE DAL SOGLASJE K PODPISU KONCESIJSKE POGODBE

NADZORNI SVET HSE DAL SOGLASJE K PODPISU KONCESIJSKE POGODBE

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. je na današnji seji poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dal soglasje k podpisu koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na reki Savi od Ježice do Suhadola s koncedentom, Vlado Republike Slovenije.

Člani nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne so se seznanili tudi s Sporazumom o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola ter potrdili Strategijo gradnje projekta HE na srednji Savi do leta 2030 (za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke).

Mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE, je ob tem izrazil zadovoljstvo: »Danes smo dobili soglasje k podpisu koncesijske pogodbe za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, torej k začetku projekta, na katerega čakamo že petnajst let. Gre za pomemben korak naprej tako k povečanju energetske samozadostnosti Slovenije kot tudi k izpolnjevanju zahtev po postopnem razogljičenju gospodarstva in družbe, ki jih pred nas postavlja Evropska unija. Projekt bo še povečal vlogo skupine HSE kot največjega slovenskega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov. Ponosni smo, da lahko z njim pripomoremo k okoljsko čistejši državi in njeni energetski oskrbi.«

Podpis obeh dokumentov bo predvidoma v petek, 2. oktobra 2020.

floater