Medijsko središče / Sporočila za javnost / NADZORNI SVET HSE D.O.O. POTRDIL POSLOVNI NAČRT DRUŽBE IN SKUPINE ZA LETO 2011

NADZORNI SVET HSE D.O.O. POTRDIL POSLOVNI NAČRT DRUŽBE IN SKUPINE ZA LETO 2011

V tem tednu sta potekali dve seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., in sicer peta redna (15.2.2011) in četrta korespondenčna (18.2.2011). Nadzorniki so se seznanili s celovitim poročilom HSE o investiciji v nadomestni blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, v katerem so zajeti dogodki do 15. januarja 2011, vključeni pa so tudi nekateri pogledi vodstva in ostalih piscev poročila na postopke pri izvedbi te investicije. Obravnavali so tudi osnutek poročila o reviziji stanja zalog premoga v Premogovniku Velenje. Njegovi izsledki bodo javno predstavljeni v prvi polovici marca, že sedaj pa kaže, da bo študija potrdila navedbe poročil, ki jih je nadzornemu svetu HSE konec leta 2010 posredoval Premogovnik Velenje.

Nadzorni svet HSE d.o.o. je danes potrdil tudi poslovni načrt družbe in skupine HSE za leto 2011.

»Poslovni načrt je pripravljen smelo, a temelji na realnih predpostavkah. Cilji, ki si jih v tem dokumentu zastavlja HSE, so usmerjeni v nadaljnje zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo. To bo doseženo z realizacijo že zastavljenih razvojnih načrtov in projektov v izvajanju, ob hkratnem doseganju poslovne, finančne in stroškovne učinkovitosti, nad čemer bomo skrbno bdeli tudi nadzorniki družbe,« je povedal prof.dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o.

floater