Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorni svet DEM po novem v tričlanski sestavi

Nadzorni svet DEM po novem v tričlanski sestavi

Maribor

V upravni stavbi Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) je danes potekala redna skupščina družbe, ki je bila napovedana na seji nadzornega sveta DEM 17. marca 2004. Seje se je udeležil predstavnik večinskega družbenika Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). DEM so v večinski lasti HSE (99,86 %), 0,14 % DEM pa je v lasti Republike Slovenije.

Družbenik je obravnaval in sprejel novo besedilo Družbene pogodbe družbe Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. Nova družbena pogodba bo v celoti nadomestila dosedanjo; med drugim vsebuje spremembe števila članov nadzornega sveta DEM. Veljati bo začela z vpisom v sodni register.

Nova družbena pogodba DEM določa tričlanski in ne več devetčlanski nadzorni svet, temu je predsedoval dr. Dali Đonlagić.

Družbenik je na današnji seji izvolil dva člana novega nadzornega sveta DEM, to sta predstavnica Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Mojca Veljkovič in predstavnica Republike Slovenije Jasna Kalšek.

Tretjega člana novega nadzornega sveta DEM, predstavnika delavcev, bo izvolil  svet delavcev DEM.

floater