Medijsko središče / Sporočila za javnost / NADPOVPREČNO RAZPOLOŽLJIVI ŠESTI BLOK TEŠ JE V LETU 2017 OBRATOVAL ZANESLJIVO IN SKLADNO Z ZASTAVLJENIMI NAČRTI

NADPOVPREČNO RAZPOLOŽLJIVI ŠESTI BLOK TEŠ JE V LETU 2017 OBRATOVAL ZANESLJIVO IN SKLADNO Z ZASTAVLJENIMI NAČRTI

Delež TEŠ v celotni proizvodnji električne energije v Sloveniji je bil v letu 2017 kar 36-odstoten, v skupni proizvodnji skupine HSE pa 54-odstoten. Časovna razpoložljivost bloka 6 je bila 83,8–odstotna, torej primerljiva z evropskimi termoelektrarnami, razpoložljivost obratovanja po planu pa kar 96-odstotna, kar je celo nad povprečjem v EU. 

Obratovanje in poslovanje Termoelektrarne Šoštanj, družbe skupine HSE, je v letu 2017 zaznamovalo več dejavnikov in dogodkov. Med njimi velja izpostaviti predvsem slabe hidrološke razmere – v Sloveniji in regiji nasploh – ki so predvsem v zimskih in poletnih mesecih terjale večjo razpoložljivost delujočih blokov na lokaciji TEŠ. V letu 2017 sta bloka 4 in 6 obratovala približno 4.500 oz. 7.400 ur in  proizvedla 3.967 GWh električne energije, od tega večino, kar 3.132 GWh, blok 6. S tem je bil letni načrt proizvodnje električne energije iz šestega bloka dosežen skoraj 100-odstotno, proizvodnja toplotne energije pa je s 357 GWh letni načrt presegla za osem odstotkov. Delež TEŠ v celotni proizvodnji električne energije v Sloveniji je bil v letu 2017 kar 36-odstoten, v skupni proizvodnji skupine HSE 54-odstoten, njegova časovna razpoložljivost 83,8–odstotna, razpoložljivost obratovanja po planu pa kar 96-odstotna. S temi podatki se blok 6 postavlja ob bok primerljivim evropskim termoelektrarnam, določeni kazalci pa povprečja celo presegajo.

Blok 6 je v minulem letu beležil zgolj dve okvari, trinajstkrat pa je bil ustavljen zaradi izpada oziroma nege. »V okviru zadnjega garancijskega popravila, ki je bilo s strani družbe General Electric izvedeno med božično-novoletnimi prazniki, je bil zamenjan  del vstopnega kolektorja. Blok 6 TEŠ je bil z elektroenergetskim omrežjem Slovenije ponovno sinhroniziran v ponedeljek, 8. januarja 2018,« pojasnjuje mag. Branko Debeljak, tehnični direktor TEŠ.

Termoelektrarna Šoštanj ne le da pokriva kar tretjino slovenskih potreb po električni energiji, ampak je z blokom 6 stopila korak naprej k doseganju mednarodnih okoljskih standardov. Količine praktično vseh izpustov so se od začetka delovanja bloka 6 v primerjavi s trenutno delujočim blokom 4 zmanjšale pri CO2 za približno 30 odstotkov, pri NOx, SOx in prašnih delcih pa za približno 65 odstotkov. »Zanesljivo, konkurenčno ter z okoljskimi standardi skladno obratovanje TEŠ ostaja prva prioriteta poslovodstva družbe, ob hkratni skrbi za varnost pri delu, socialno varnost in zadovoljstvo zaposlenih,« pravi mag. Arman Koritnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj, in pri tem poudarja tudi skrb za družbeno odgovornost: »Zavedam se, da smo s svojim poslovanjem vpeti v okolico, v življenja posameznikov, družin in gospodarskih subjektov v Šaleški dolini. Tudi v letu 2018 bomo, seveda skladno s finančnimi zmožnostmi, finančno podprli nekatere lokalne projekte in posameznike, ki takšno pomoč potrebujejo.«

POJMOVNIK DOGODKOV, POVEZANIH Z (NE)OBRATOVANJEM TERMOELEKTRARNE

  • NEGA je vnaprej planirano delo, ki zahteva dogovorjeno zaustavitev naprave/usklajeni termini;
  • IZPAD je samodejno zaustavitev, povzročena zaradi motenj v tehnološkem procesu ob delovanju tehnoloških zaščite blokov; ponoven zagon po odpravi tehnološke zaščite;
  • DEFEKT – OKVARA (nenačrtovan dogodek) je stanje, v katerem naprava ni sposobna opravljati funkcij zaradi katerih je grajena in se ustavi delovanje naprave;
  • REMONT je planirano delo, ki se opravi  z namenom ohranitve življenjske dobe naprave;
  • UGODNA ENERGETSKA SITUACIJA je zaustavitev zaradi neugodnih razmer na trgu z električno energijo;
floater