Medijsko središče / Sporočila za javnost / NAČRTOVANA KONCENTRACIJA DRUŽB HSE, ECE IN E3 JE SKLADNA S PRAVILI KONKURENCE

NAČRTOVANA KONCENTRACIJA DRUŽB HSE, ECE IN E3 JE SKLADNA S PRAVILI KONKURENCE

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v petek, 29. novembra 2019, izdala pozitivno odločbo glede priglasitve koncentracije HSE, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska in Elektro Celje pri nameravanem prevzemu skupne kontrole v družbah ECE d.o.o. in E3 d.o.o. AVK tovrstnemu povezovanju na maloprodajnem trgu z električno energijo ne nasprotuje ob upoštevanju določenih korektivnih ukrepov. S korektivnimi ukrepi se HSE, za katerega odločba predstavlja pomemben korak v izvajanju strategije vertikalne integracije, zavezuje k zagotavljanju določenih prostih prodajnih kapacitet na domačem trgu na transparenten in nediskriminatoren način v obdobju petih let po uspešnem zaključku vertikalne integracije.

Omenjena odločba predstavlja uspešen zaključek presoje Agencije o učinkih morebitne vertikalne integracije HSE ter odpira možnosti za povezovanje podjetij in njihov skupen nastop na maloprodajnem trgu električne energije. Povezovanje bo po našem mnenju pomenilo tudi večjo konkurenčnost trga s pozitivnimi učinki za odjemalce, ker bo skupna družba izvajala celovite energetske storitve.

Več informacij na povezavi: http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-odlocb/odlocba471/