Medijsko središče / Sporočila za javnost / NA NADZORNEM SVETU PREMOGOVNIKA VELENJE O PRISPELIH PRIJAVAH ZA RAZŠIRITEV UPRAVE

NA NADZORNEM SVETU PREMOGOVNIKA VELENJE O PRISPELIH PRIJAVAH ZA RAZŠIRITEV UPRAVE

Na 16. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 21. novembra 2011, so člani NS pregledali prijave, ki so do 17. 11. 2011 prispele na javni razpis za imenovanje člana uprave Premogovnika Velenje, ki je bil 2. 11. 2011 objavljen v časniku Delo. Na razpis je prispelo pet prijav, od tega štiri popolne.

Na današnji seji nadzornega sveta so bili izvedeni razgovori s predstavitvijo vseh štirih kandidatov, ki so posredovali popolne prijave. Nadzorni svet je imenoval tričlansko upravo, ki jo sestavljajo dr. Milan Medved (predsednik uprave), dr. Vladimir Malenković (član uprave) in Sonja Kugonič (članica uprave – delavska direktorica Premogovnika Velenje). Uprava bo mandat nastopila 1. decembra 2011 za dobo petih let.

Dodatne informacije: mag. Matjaž Janežič, predsednik nadzornega sveta PV, tel. 01 47 04 100

floater