Medijsko središče / Sporočila za javnost / Modra generacija s pozitivnim odnosom do okolja

Modra generacija s pozitivnim odnosom do okolja

HSE z novo blagovno znamko usmerja mladostnike v trajno okoljsko osveščenost

Skupina HSE, ki je v Sloveniji med nosilci trajnostnega razvoja na področju energetike – njene hidroelektrarne proizvedejo več kot 80 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji – si z različnimi projekti neprestano prizadeva spreminjati ustaljene družbene navade, zato še posebej mlajše generacije usmerja k odgovornemu odnosu do okolja. Z Modro generacijo, novo blagovno znamko v sklopu projektov HSE na področju obnovljivih virov energije, želi mladostnike navajati k eko razmišljanju, jih pozvati k aktivnemu ohranjanju narave ter opozarjati na okoljske teme, ki se dotikajo razvoja in rabe energije iz obnovljivih virov.

Projekt Modra generacija je logično nadaljevanje projekta Modri Jan, namenjenega predšolskim in šoloobveznim otrokom prve triade devetletke, ki se je v osmih letih obstoja dodobra »prijel« svoje ciljne skupine. Z Modro generacijo bo HSE storil korak dlje in nagovoril ciljno skupino starejših najstnikov.

»Skupina HSE bo z Modro generacijo podpirala zlasti ekološke projekte, ki bodo z odgovornim odnosom do okolja preusmerjali mlajše generacije k izbiri zdravega načina življenja. Pomembno je, da bodo mladostniki razmišljali o tem, kako pravilno ravnati z javnimi dobrinami, da bi v prihodnje preprečevali njihovo onesnaževanje ter omejevali druge škodljive vplive na okolje, v katerem živijo,« poudarja  Blaž Košorok, generalni direktor HSE.

Mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja, pa dodaja: »Modra generacija je pravzaprav novo gibanje mladih, ki bo združevalo mladostnike v starosti od 13 do 19 let in jih na ustvarjalen, zabaven, svež in odprt način osveščalo o odgovornem pristopu do okolja, hkrati pa jim bo ponujalo nabor interesov, ki bodo skladni s temi cilji. Mlade moramo spodbujati k poglobljenemu razumevanju naše soodvisnosti od narave, saj je skrb za zdravo okolje tudi eden od pogojev njihovega razvoja.«

Na spletnem portalu www.modra-generacija.si se bodo mladostniki lahko seznanjali z možnostmi vključevanja v akcije za čistejše okolje, s procesi recikliranja odpadkov, s podrobnostmi ekološke pridelave zdrave hrane itd. Razmišljali bodo tudi o smotrni izrabi energije, o alternativni medicini ter o organskih oblačilih in o naravni kozmetiki, izmenjali

mnenja o aktualnih eko potovanjih ter se ne nazadnje zavestno odločali za spremembo življenjskega sloga, ki jih bo od običajnega potrošništva vodila v večje sožitje z naravo. Z zdravim načinom življenja lahko v svojih vsakodnevnih aktivnostih z lastnim zgledom podpirajo naštete procese in jih prenašajo naprej. »Ko bomo prišli do te faze, do faze glasništva, bomo lahko zatrdili, da je projekt Modra generacija zaživel, da je uspešen. V to bomo morali vložiti precej truda, saj je konkurenca na področju komunikacije z in med mladimi precejšnja. A ker gre za specifično tematiko in ker naš projekt ni naravnan profitno, ampak izobraževalno na eni in dobrodelno na drugi strani, verjamem, da bo v kratkem času pritegnil veliko pozornosti,« dodaja mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE.

Dodatne informacije: mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE; [email protected]

floater