Medijsko središče / Sporočila za javnost / Ministrstvo za gospodarstvo RS podalo HSE pozitivno mnenje k projektu nakupa bolgarske termoelektrarne in toplarne Rousse

Ministrstvo za gospodarstvo RS podalo HSE pozitivno mnenje k projektu nakupa bolgarske termoelektrarne in toplarne Rousse

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije je v četrtek, 17. maja 2007, po temeljitem preverjanju dalo Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. pozitivno mnenje k projektu nakupa bolgarske termoelektrarne in toplarne Rousse. S tem je bil storjen pomemben korak k nakupu tega energetskega proizvodnega objekta, na katerem je HSE delal od septembra 2006. Z oddajo dokumentov za priznanje sposobnosti, 5. oktobra 2006, se je HSE uvrstil med štiri kvalificirane ponudnike. Ponudbo za nakup TE-TO Rousse je HSE oddal 17. novembra 2006 in bil 6. decembra 2006 uradno proglašen za prvouvrščenega ponudnika. Pogajanja so bila zaključena 20. aprila 2007.

Odločitev o nakupu vseh delnic tega podjetja je v skladu z glavnimi strateškimi usmeritvami HSE d.o.o., saj projekt dosega zahtevano stopnjo donosnosti, HSE pa bo s projektom nakupa TE-TO Rousse povečal nabor svojih proizvodnih virov za 400 MW. Hkrati bo lasten proizvodni vir v Bolgariji omogočil hitrejšo širitev obsega trgovanja z električno energijo v tem delu regije ter prenos električne energije tudi v smeri proti Sloveniji. HSE bo pridobil termoenergetski objekt v dobrem tehničnem stanju in z usposobljenimi kadri.

Projekt je tudi skladen s strateškimi usmeritvami HSE d.o.o., ki so postati eden izmed vodilnih trgovcev z električno energijo v regiji JV Evrope. Dejstvo je namreč, da predstavlja regija JV Evrope z vidika lege in povezave s Slovenijo pomembno področje za razširitev dejavnosti. Razen stabilne rasti podjetja zagotavlja takšna usmeritev tudi stabilno in cenovno sprejemljivo oskrbo Slovenije z električno energijo.

Po pridobitvi soglasja Ministrstva za gospodarstvo HSE za omenjen projekt pričakuje le še pozitivno mnenje Ministrstva za finance za pričetek postopka za najem kredita za omenjeno investicijo.

floater