Medijsko središče / Sporočila za javnost / MINISTER KAREL ERJAVEC NA DELOVNEM SREČANJU V DEM

MINISTER KAREL ERJAVEC NA DELOVNEM SREČANJU V DEM

Gospodarski razvoj na področju energetike je v današnjem času bolj kot kadarkoli doslej povezan s področjem okoljevarstva. Tega se zavedajo tudi v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), kjer proizvedejo kar okoli 75% električne energije, ki jo v Sloveniji pridobimo iz okolju prijaznih obnovljivih virov. V skladu s svojim razvojnim programom pa želijo v leto 2018 stopiti s podvojeno močjo, ki predvideva izgradnjo novih kapacitet. O izzivih pri njihovi realizaciji, največ jih je povezanih z umeščanjem objektov v prostor, je ministra za okolje in prostor Karla Erjavca na delovnem srečanju seznanil direktor DEM, Damijan Koletnik.

Največ pozornosti sta sogovornika namenila aktualnim okoljskim izzivom pri projektu umestitve črpalne hidroelektrarne na Dravi na področju Kozjaka in njene daljnovodne povezave do RTP Maribor ter predstavitvi programa Študije trajnostnega razvoja za proučitev možnosti sanacije in vzpostavitve dobrega ekološkega stanja vode ter temu podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure. Spregovorila sta tudi o različnih načinih rabe prostora in o obveznostih ter odgovornostih države in podjetij, ki iz njih izhajajo. Minister Erjavec je ob tem ponovil stališče, da je sodelovanje investitorja, ministrstva in lokalne skupnosti nujen pogoj, da lahko tako zahtevni projekti sploh zaživijo. Koletnik je ministru ob zaključku sestanka zagotovil, da DEM sledi tej praksi, ob tem izpostavil, da pri svojih projektih družba argumente odločanja prepušča stroki in tako bo ravnala tudi v omenjenih primerih.