Medijsko središče / Sporočila za javnost / MINISTER ERJAVEC NA OBISKU V DEM

MINISTER ERJAVEC NA OBISKU V DEM

Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes v okviru obiska Vlade na Koroškem na Hidroelektrarni (HE) Vuhred gostile ministra za obrambo, Karla Erjavca. Ministra je na tej tretji gornjedravski elektrarni sprejel direktor DEM ter HSE, Damijan Koletnik. Ob tej priložnosti se je minister seznanil z delovanjem in razvojnimi načrti družbe DEM ter s poplavno varnostjo reke Drave. Gostitelji so ga seznanili tudi z bogatimi izkušnjami pri reševanju tehničnih izzivov in nevarnosti pri upravljanju z rekami.

Damijan Koletnik je ob tej priložnosti povedal: »V Dravskih elektrarnah Maribor smo tesno vpeti v razvoj okolja ob rekah, kot tudi širše. Dosledno spoštujemo obveznosti, ki jih imamo tako do družbe, kot do države. V mislih imam vodna povračila, ki so za družbo sicer veliko breme a hkrati pomemben vir države R Slovenije za urejanje vodotokov. Viri za razvoj okolja v katerem delujemo so prav tako sredstva koncesnin, ki se v enem delu stekajo v proračun, dve petini pa sta namenjeni za razvoj lokalnih skupnosti.«

floater