Medijsko središče / Sporočila za javnost / MAG. VILJEM POZEB NOVI V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA HSE

MAG. VILJEM POZEB NOVI V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA HSE

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) je na 4. izredni seji dne 5. oktobra 2010 sprejel sklep o odpoklicu generalnega direktorja HSE Boruta Meha, ki pomeni predčasno prenehanje mandata s 5.10.2010. Generalni direktor HSE Borut Meh je bil s položaja razrešen skladno z določili pogodbe o zaposlitvi, in sicer iz nekrivdnih razlogov.

Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja HSE d.o.o. je z dne 6.10.2010 imenovan mag. Vilijem Pozeb, in sicer za obdobje največ enega leta. V tem času mora izvesti vse potrebne postopke za imenovanje novega generalnega direktorja družbe.