Medijsko središče / Sporočila za javnost / MAG. STOJANU NIKOLIĆU NOV MANDAT FINANČNEGA DIREKTORJA HSE

MAG. STOJANU NIKOLIĆU NOV MANDAT FINANČNEGA DIREKTORJA HSE

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE) je na današnji  40. redni seji mag. Stojanu Nikoliću, katerega dosedanje delo in rezultate je ocenil kot uspešne, podaljšal mandat za naslednje štiriletno obdobje. Drugi mandat na mestu finančnega direktorja HSE Nikolić nastopi 1. oktobra 2018.

Mag. Stojan Nikolić je bil na mesto finančnega direktorja, člana poslovodstva HSE, imenovan znotraj zakonskega dovoljenega obdobja pred iztekom prvega štiriletnega mandata, ki ga je nastopil 1. oktobra 2014, skladno z veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi in ob dodatnem upoštevanju Politike raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe  HSE d. o. o. ter priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Imenovan je bil na osnovi predloga kadrovske komisije nadzornega sveta HSE, na današnji seji pa so njegovo imenovanje soglasno podprli vsi člani nadzornega sveta družbe: »Mag. Stojan Nikolić je s svojimi rezultati v celoti upravičil naša pričakovanja,« pravi Milan Perović, predsednik nadzornega sveta HSE. S ponovnim imenovanjem Nikolića na mesto finančnega direktorja je zadovoljen tudi generalni direktor HSE Matjaž Marovt: »Pred HSE so številni izzivi in priložnosti, ki sva jih s Stojanom Nikolićem zastavila v preteklem obdobju. Njegovo današnje ponovno imenovanje družbi zagotavlja kontinuiteto, stabilnost in zagotovilo, da se bodo zastavljeni cilji realizirali v načrtovanem obsegu in na že preverjen, utečen način.«

Nikolić, ki tako jeseni nastopi nov mandat finančnega direktorja in člana poslovodstva največje slovenske energetske družbe, pa je ob ponovnem imenovanju povedal, da bo poslovodstvo HSE nadaljevalo številne že začete aktivnosti na področju reorganizacije skupine HSE in njene poslovno-finančne stabilnosti. »HSE je v zadnjih letih v izjemno zahtevnih tržnih razmerah posloval dobro, povečeval obseg trgovanja z električno energijo in, kar je najpomembneje, optimiral poslovanje na ravni celotne skupine kot tudi njeno zadolženost: slednjo od začetka mojega prvega mandata za skoraj 300 milijonov evrov. V prvem mandatu sem, če uporabim športni žargon, imel za cilj predvsem obdržati HSE v igri, obenem pa smo uspeli iz skupine HSE narediti tudi pravo ekipo. V drugem mandatu pa bo potrebno delati predvsem na tem, da ta ekipa začne zmagovati,« pravi.

floater