Medijsko središče / Sporočila za javnost / Ljubljanski in litijski odsek reke Save

Ljubljanski in litijski odsek reke Save

Vlada RS je 5. 3. 2014 sprejela sklep, da se hidroelektrarne na območju srednje Save, določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13),  v prostor umestijo z dvema državnima prostorskima načrtoma: z državnim prostorskim načrtom za hidroelektrarno Suhadol, hidroelektrarno Trbovlje in hidroelektrarno Renke ter z državnim prostorskim načrtom za hidroelektrarne na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save.
MzIP Direkorat za energijo je skladno s tem sklepom pripravil pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save.
Pobuda bo od 18. aprila 2014 do 31. maja 2014 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

Vsa zainteresirana javnost je vabljena, da v času objave pobude poda svoje predloge, priporočila, usmeritve in mnenja.

Galerija
floater