Medijsko središče / Sporočila za javnost / Leto 2004 za DEM uspešno

Leto 2004 za DEM uspešno

Maribor

V iztekajočem se letu 2004 so Dravske elektrarne Maribor (DEM), v omrežje oddajo približno četrtino vse proizvedene slovenske električne energije, poslovale uspešno in bodo poslovno leto zaključile z dobičkom.  Načrtovana proizvodnja električne energije, ta znaša 2550 GWh, bo do konca leta presežena predvidoma za 8 do 9 odstotkov. V DEM so letos veliko pozornost poleg kakovosti poslovanja in rednega vzdrževanja naprav namenili projektom varstva okolja ter uspešno izvedli nekatere projekte ekološke sanacije okolja. V obliki sponzorstev in donacij so finančno podprli mnoge izobraževalne, kulturne, športne, humanitarne ter družbeno koristne aktivnosti. Številne načrte so si zastavili tudi za leto 2005. V skladu z vizijo razvoja, Nacionalnim energetskim programom in Strateškim razvojnim programom svojega lastnika, HSE, bodo nadaljevali uresničevanje naložb v male HE in projekte priprave dokumentacije za črpalno HE Kozjak. Že v prvi polovici leta bodo opravili tudi vse potrebne remonte in revizije agregatov obstoječih kapacitet ter tako zaključili II. fazo prenove elektrarn na Dravi.

Ob proizvodnji, ki poteka v skladu s standardi kakovosti ISO 9001, 14001 in standardom za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, so v DEM pred dnevi uspešno prestali njihovo ponovitveno presojo. Veliko pozornost namenjajo tudi razvoju okolja, v katerem delujejo, in njegovemu varovanju.

Že četrto leto zapored so tudi letos sodelovali v ekološki akciji Drava 2004, v okviru katere je potekala akcija čiščenja dravskega dna. Pomembne izkušnje pri varovanju narave so si pridobili tudi z gradbenimi posegi v stari strugi Drave od Maribora do Ormoža ter z uspešno izpeljanim pilotskim projektom ekološke sanacije Ptujskega jezera. V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pa na omenjenem jezeru prav zdaj teče tudi projekt ohranitve navadne čigre kot kontinentalne gnezdilke. Med pomembne projekte v DEM štejejo tudi projekte trajnostnega razvoja družbenega okolja, v katerem delujejo. Med največjimi naj omenimo skupno skrb za razvoj Maribora kot univerzitetnega mesta in donacijo Medicinski fakulteti v vrednosti 20 milijonov SIT, od katere je bila polovica zneska zagotovljena letos, preostalo pa bo, skladno s podpisano pogodbo, nakazano v prihodnjem letu.

Ne glede na uspešno realizacijo v tem letu se v DEM že ozirajo v leto 2005, ko jih čaka uresničevanje zahtevnih načrtov. V skladu s svojimi strateškimi cilji in s Strateškim razvojnim programom svojega lastnika, HSE, bodo namreč nadaljevali naložbe v male HE in pripravo idejnih rešitev za črpalno HE Kozjak. V januarju, februarju in v prvi polovici marca 2005 bodo izvedeni remonti in revizije vseh agregatov. V prvi polovici prihodnjega leta bo prenovljen tudi zadnji agregat v HE Ožbalt, s čimer bodo zaključili II. fazo prenove elektrarn na Dravi (HE Vuhred, HE Ožbalt). Nadaljevali bodo tudi priprave na prenovo HE Zlatoličje, ki naj bi potekala v obdobju 2006–2008, njena vrednost pa je ocenjena na 15 milijard SIT.

»Zahteven energetski trg na široko odpira vrata obnovljivim energetskim virom. Na njem je prostora le za tiste, ki jih bodo izkoriščali po strogih tržnih kriterijih in z doslednim spoštovanjem okoljskih standardov. Vem, da smo sposobni odgovoriti na oba omenjena izziva, zato sem prepričan, da bodo DEM pomemben steber slovenskega energetskega sistema tudi v prihodnje,« je dejal Danilo Šef, direktor Dravskih elektrarn Maribor.

floater