Medijsko središče / Sporočila za javnost / Konstitutivna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje

Konstitutivna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje

Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v sejni sobi upravne stavbe podjetja v torek, 3. junija 2014, je bil za predsednika nadzornega sveta imenovan Jože Kaligaro, za njegovega namestnika mag. Klemen Potisek in za predstavnika zaposlenih v Premogovniku Velenje Bojan Brcar. Vsi trije člani so v nadzorni svet imenovani za štiriletno mandatno obdobje, mandat jim začne teči s 3. 6. 2014.

Nadzorni svet se je na omenjeni seji seznanil tudi z likvidnostno situacijo Premogovnika Velenje in Skupine PV ter načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja celotne Skupine Premogovnik Velenje.

floater