Medijsko središče / Sporočila za javnost / KONSTITUTIVNA SEJA NADZORNEGA SVETA DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR

KONSTITUTIVNA SEJA NADZORNEGA SVETA DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR

V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), d.o.o., se je danes na svoji konstitutivni seji sestal nadzorni svet v novi sestavi. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Boris Novak, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa dr. Žan J. Oplotnik. Tretji član nadzornega sveta ostaja Bojan Majhenič, predstavnik zaposlenih.
Nadzorniki so se seznanili s skupščinskimi sklepi ter s poročilom poslovodstva o delu za čas med obema sejama. V nadaljevanju seje so nadzorniki sprejeli informacijo o realizaciji sklepov predhodnih sej.

floater