Medijsko središče / Sporočila za javnost / Javno odpiranje ponudb za izgradnjo jezovne zgradbe – LOT A2 HE Boštjan

Javno odpiranje ponudb za izgradnjo jezovne zgradbe – LOT A2 HE Boštjan

Ljubljana

V torek, 25. marca 2003, je bilo v prostorih družbe HSE INVEST d.o.o. javno odpiranje ponudb za izgradnjo jezovne zgradbe – Lot A2 HE Boštanj. Ponudbeno dokumentacijo je dvignilo šest gospodarskih družb, ponudbe pa so predala tri podjetja: CM Celje d.d., Celje, SCT d.d., Ljubljana  in GIZ GRADIS, Ljubljana. Razpisana predračunska vrednost je 2,8 milijarde SIT. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem bo predvidoma sredi maja 2003.

floater