Medijsko središče / Sporočila za javnost / IZŠLA JE POSEBNA ŠTEVILKA ENERGIJE OB ZAKLJUČKU 7. STRATEŠKE KONFERENCE SKUPINE HSE

IZŠLA JE POSEBNA ŠTEVILKA ENERGIJE OB ZAKLJUČKU 7. STRATEŠKE KONFERENCE SKUPINE HSE

Skupina HSE je v letu 2010 pred pomembno nalogo: novelirati mora svoj razvojni načrt za obdobje 2010 – 2020 s pogledom do leta 2030, kar ji je s sklepom naložila vlada Republike Slovenije. Kratkoročni in dolgoročni cilji ter strategije skupine HSE se sicer že danes prilagajajo novonastalim gospodarskim in finančnim razmeram, ki bodo pomembno vplivale na delovanje skupine v prihodnosti. A mnoge teh ciljev in strategij bo potrebno nadgraditi. To pa je mogoče le z usklajevanjem celotne skupine. Strateški načrti družb v skupini HSE ter začrtane prihodnje smernice poslovanja so zastavljeni tako, da bodo takšno nadgradnjo omogočali, je bila ena od ugotovitev sedme strateške konference skupine HSE, ki je bila 15. in 16. aprila 2010.

O vsem naštetem in še čem pa več v posebni številki Energije, ki jo najdete na povezavi https://www.hse.si/files/default/o%20podjetju/casopis-energija/ENERGIJA-junij-2010.pdf.

floater