Medijsko središče / Sporočila za javnost / IZRAČUNAJ SVOJ CO2 ODTIS

IZRAČUNAJ SVOJ CO2 ODTIS

Kampanja »Energija si, bodi učinkovit« se nadaljuje z novo akcijo »Izračunaj svoj CO2 odtis« s spletnim kalkulatorjem ogljičnega odtisa. Prav CO2 namreč predstavlja največji delež (okoli 80 %) emisij toplogrednih plinov, ki v največji meri prispevajo k podnebnim spremembam.

Ogljični odtis posameznikov danes večkrat presega količino 2 ton, ki jo je narava sposobna nevtralizirati v enem letu. Povprečen CO2 odtis v razvitem svetu je 11 ton, v ZDA kar 20 ton na osebo, vsak Slovenec pa v okolje vsako leto izpusti okoli 8 ton CO2. Kljub številnim opozorilom o problematiki emisij toplogrednih plinov pa se le redki med nami zavedajo, da največ CO2 v gospodinjstvih nastane pri porabi električne energije, ogrevanju in transportu. Pomemben delež emisij nastaja tudi na delovnem mestu, v šoli ali vrtcu ter pri transportu in proizvodnji hrane, ki jo konzumiramo in izdelkov, ki jih kupujemo. Učinkovita raba energije in obnovljivi viri so torej neposredno povezani z zmanjševanjem CO2 odtisa moderne družbe. Prav zato je v okviru kampanje »Energija si, bodi učinkovit« nastal spletni kalkulator, s katerim lahko vsak izračuna svoj osebni ogljični odtis in odtis gospodinjstva, poleg rezultatov pa se seznani tudi s koraki, kako lahko izpuste CO2 postopoma zmanjša.

Akcijo »Izračunaj svoj CO2 odtis« in celotno kampanjo »Energija si, bodi učinkovit« je podprl tudi minister za okolje in prostor Karel Erjavec: »Akcija spodbuja prav k ozaveščanju problematike izpustov emisij CO2, ki jih še posebno v razvitem svetu povzroča prav vsak posameznik, zato si mora vsak od nas prizadevati tudi za zmanjšanje porabe energije in materialnih dobrin in s tem za manjše obremenjevanje okolja. Le tako bomo omogočili kakovostno življenje na Zemlji tudi našim zanamcem.«


Spletni kalkulator,  v katerega je potrebno vnesti podatke o porabi električne energije, ogrevanju in transportu, je na voljo na spletni strani 
www.energijasi.com oziroma www.hse-energija.si, izpolnjen vprašalnik pa omogoča tudi sodelovanje v nagradni igri z energetsko učinkovitimi nagradami. Višina skupnega odtisa posameznika oziroma gospodinjstva ne bo vplivala na žrebanje, omogočila pa bo boljši vpogled v izpuste CO2 po posameznih področjih.

Priporočena višina CO2 odtisa za porabo električne energije, energije za ogrevanje in za transport, naj bi dosegla skupaj največ 1 tono CO2 na osebo letno. Ker pa je razkorak med priporočenim in dejanskim odtisom pogosto zelo velik, svetujemo, da si uporabniki kot prvi osebni cilj določijo zmanjšanje svojega sedanjega odtisa za 8 odstotkov. Vsi, ki bodo izpolnili kalkulator, bodo nekaj nasvetov hkrati z rezultati CO2 odtisa prejeli po elektronski pošti.


Cilj akcije je, da svoj CO2 odtis izračuna vsaj 1000 Slovencev, kar bo obenem kazalec, koliko emisij v povprečju ustvari posameznik.

Akcija »Izračunaj svoj CO2 odtis« je tudi dober primer sodelovanja, ki ga spodbuja Mreža družbeno-poslovne koristnosti Sinergija. Ta podpira kampanjo »Energija si, bodi učinkovit« in povezuje družbeno koristne pobude za učinkovito rabo energije s poslovno uspešnostjo podjetij v mreži. Akcija je nastala na pobudo agencije Informa Echo, ki upravlja kampanjo »Energija si, bodi učinkovit« v sodelovanju s slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotera. Sofinancirata jo pobudnik kampanje HSE ter Ministrstvo za okolje in prostor, svojo povezanost s problematiko CO2 pa so pokazala tudi številna podjetja iz mreže Sinergija, ki so se pridružila akciji: Telekom je ponudil oglasni prostor na spletnih portalih, vključili so se tudi portali 24ur.com, najdi.si in pozitivke.net. Virtua je omogočila spletno izvedbo kalkulatorja, Iprom omogoča spremljanje obiskov na spletnih portalih, Gorenje, Merkur, Mercator, www.mimovrste.com in Danfoss pa so poskrbeli za energetsko učinkovite nagrade.

»Vesel sem, da se slovenska podjetja odzivajo na okoljske pobude, kakršna je vseslovenska kampanja »Energija si, bodi učinkovit«. Na ta način si skupaj prizadevamo izpolniti obljubo, ki jo je tudi Slovenija dala Evropski uniji s sprejemom energetsko-podnebnega paketa, da bo do leta 2020 vsaj za 20 odstotkov zmanjšala porabo energije, za 20 odstotkov zmanjšala izpuste toplogrednih plinov, med katerimi je najpomembnejši prav CO2, ter za 25 odstotkov povečala pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Tega seveda ne bomo počeli samo zaradi zahtev Evropske unije, temveč predvsem zato, da bi Slovenija ostala čista in zdrava,« je še povedal Karel Erjavec, minister za okolje in prostor.

Ker bodo prav današnji mladi rodovi čez desetletja živeli in ustvarjali v svetu, kakršnega jim bomo zapustili danes, so se akciji »Izračunaj svoj CO2 odtis« pridružile tudi Eko šole. Šolarji bodo svoje znanje o obremenjevanju okolja in preveliki porabi energije prenesli svojim staršem in jih spodbudili k izračunu CO2 odtisa ter nato tudi k zmanjševanju izpustov emisij.

floater