Medijsko središče / Sporočila za javnost / IZJEMNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV SKUPINE HSE TUDI V MESECU MARCU

IZJEMNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV SKUPINE HSE TUDI V MESECU MARCU

Hidroelektrarne skupine HSE, ki združujejo Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi (HESS), so v prvih treh mesecih leta 2021 proizvedle 986 GWh električne energije in s tem presegle obdobni plan za to obdobje za kar 33 odstotkov.

Marčevska proizvodnja  je bila najboljša v družbi Dravske elektrarne Maribor, ki so v tem obdobju presegle plan za 21 odstotkov, v prvem tromesečju letošnjega leta pa za 40 odstotkov. V družbi SENG pa so prvo tromesečje zaključili s 36-odstotnim preseganjem plana. »K dobrim rezultatom je prispevalo vzdrževanje visoke stopnje razpoložljivosti proizvodnih objektov, kar je posledica skrbnega in rednega vzdrževanja naprav in postrojev. Družba SENG je izvedbe rednih revizij prilagajala izdatnim hidrološkim razmeram, zlasti v prvih dveh mesecih leta 2021, in s tem v največji možni meri izkoristila razpoložljivi potencial proizvodnje električne energije,« pravi Radovan Jereb, direktor Soških elektrarn Nova Gorica.

 

Porast hidrologije se pričakuje v drugi polovici meseca aprila, ko bodo višje temperature zraka in se bo pričel taliti sneg v visokogorju. Nadejamo se, da bo proizvodnja naših hidroelektrarn tudi takrat presegla zastavljene načrte. Skupina HSE tako ostaja največji, skoraj 90-odstotni proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.