Medijsko središče / Sporočila za javnost / IZJAVA DIREKTORJA HSE: REZULTATI POSLOVANJA HSE SO NAD PRIČAKOVANJI

IZJAVA DIREKTORJA HSE: REZULTATI POSLOVANJA HSE SO NAD PRIČAKOVANJI

Včeraj sem že v izjavi za javnost zavrnil neresnične, pa tudi žaljive obtožbe, ki v ničemer niso bile argumentirane. Po svoje pa mi odgovarja današnje sporočilo iz Šoštanja. Iz njega je moč jasno razbrati, da je ključni problem poročilo, ki smo ga na podlagi sklepa vlade posredovali skupščini družbe HSE, torej lastniku. Da bi zagotovili transparentnost, smo poročilo včeraj objavili na naših spletnih straneh, kjer si ga lahko preberejo tako člani sindikata, sodelavci in sodelavke, kakor tudi zainteresirana javnost.

V poročilu so navedene ugotovitve glede vodenja bloka 6. Drži pa, kot navaja vlada v svojem sklepu, da v poročilu nismo navedli nedvoumnega stališča o vodenju projekta z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika. To bomo storili do konca julija, kot nas je k temu pozvala vlada.

Nekateri so poročali, da vlada ni bila zadovoljna s poročilom, zato želim opozoriti, da vlada ocenjuje, da so že sprejeti ukrepi poslovodstva, ki so sestavni del poročila, primerni in da so v poročilu jasne utemeljitve. Pozvali so nas le k dopolnitvi poročila z našo oceno.

Ugotavljamo pa, da nekaterim ni več pomemben projekt, ampak z njim povezane osebe. To je tudi v nasprotju z vsemi dosedanjimi izjavami. V zadnjem času je bilo veliko dela in energije vseh v Skupini HSE, ne samo v TEŠ, vloženega v argumentiranje smiselnosti tega za Slovenijo največjega energetskega projekta. Sam osebno, pa tudi moji sodelavci, trdno stojimo za projektom.  Prepričan sem, da ne more biti usoda tako velikega in pomembnega projekta odvisna od posameznika, pa naj bom to jaz, gospod Rotnik ali kdor koli drug iz te zgodbe. Poistovetenje projekta z določeno osebo je zato lahko izjemno nevarno in lahko ogrozi projekt. Zato težko razumem zadnje aktivnosti nekaterih mojih sodelavcev. Še posebej tistih iz sindikata, ki mi očitajo povzročanje škode družbi, slovenski energetiki in državi na sploh, ter ogrožanje njihovega socialno ekonomskega položaja.

Resnica je prav nasprotna. Skupina HSE je v obdobju januar – junij prodala 7,6 TWh električne energije (EE), to je 22,8 % več kot je bilo načrtovano. Od prodane EE je 55 % proizvedene v Sloveniji in 45 % izven Slovenije. Od vseh prodanih količin pa v Sloveniji prodamo 48 %.

Čisti prihodki iz prodaje v HSE d.o.o., so večji za 9 % kot v lanskem primerljivem obdobju, realizirano je že skoraj 60 odstotkov letnega plana. Medtem ko je čisti poslovni izid v polletju dosežen v višini  preko 40 mio € in je 5 % višji od lanskega primerljivega obdobja in na nivoju načrtovanega za v letu 2010.  Ob tem so stroški v HSE d.o.o. glede  na poslovni načrt realizirani v višini 47 % in 1% nižji kot lani v primerljivem obdobju. Toliko o  našem gospodarjenju. In ravno ta dobiček je v veliki meri investicijski potencial, ki ga uporabljamo tudi za projekt Blok 6. V Blok 6 je HSE že vložil 122 mio € , v skupini se projekt financira s 50 mio €, medtem ko je delež TEŠ blizu 5 mio €, kar je razvidno tudi v poročilu.

Na koncu pa še o ogrožanju položaja delavcev. HSE d.o.o  je pridobil certifikat družini prijazno podjetje.Certificiranje bomo razširili tudi na ostala podjetja. Smo v aktivnosti sprejema pravilnika za preprečevanje mobinga. Plače so v primerjavi z ostalim gospodarstvom visoke. V juniju 2010 je bila poprečna bruto  plača v Skupni HSE, kjer je 2263 delavcev – 2254 €, medtem ko je bil izplačan regres za letni dopust v bruto višini 1690 €. Prepričan sem, da je položaj delavcev v Skupini HSE dobro urejen in nikakor ogrožen.

Seveda pa bomo morali, če želimo biti konkurenčni na trgu, bolje razumeti tržne zakonitosti in pravila korporativnega upravljanja. Vsak ima tu svojo vlogo. S pritiski in izseljevanjem se ne more in ne sme dosegati ciljev. Res je, kot pravijo tudi sindikati, naj govori moč argumentov, vendar ne samo iz ene strani. In ob koncu želim izpostaviti, da mora projekt bloka 6 naprej.