Medijsko središče / Sporočila za javnost / IZ ELEKTRARN HSE DEVET DESETIN PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI V ČASU USTAVITVE NEK

IZ ELEKTRARN HSE DEVET DESETIN PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI V ČASU USTAVITVE NEK

V zadnjih štiriindvajsetih urah, ki so minile od izpada Nuklearne elektrarne Krško, so elektrarne skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) proizvedle skupaj 21 GWh električne energije. To pomeni, da so zagotovile devet desetin proizvedene električne energije v Sloveniji po ustavitvi obratovanja NEK. Od celotne proizvodnje HSE je samo Termoelektrarna Šoštanj proizvedla 15,5 GWh električne energije, in sicer blok 6 TEŠ 10,3 GWh, blok 4 TEŠ pa 5,2 GWh. Oskrba Slovenije z električno energijo v nobenem trenutku ni bila ogrožena.

V zadnjih mesecih se je znova pokazalo, kako pomemben člen elektroenergetskega sistema Slovenije so proizvodni objekti HSE, še zlasti blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in črpalna hidroelektrarna Avče Soških elektrarn Nova Gorica. Januar 2017 je bil namreč najhladnejši v zadnjih tridesetih letih. Povprečna temperatura v slovenski prestolnici je bila kar okoli tri stopinje pod lediščem, kar je štiri stopinje manj od povprečja, zaradi slabe hidrologije pa ni bil pisan na kožo hidroelektrarnam. Poleg tega je bil prevzem iz visokonapetostnega omrežja v Republiki Sloveniji po podatkih ELES-a v začetku februarja povečan za 12 odstotkov glede na enako obdobje leta 2016. Dodatno velja omeniti, da je 31. januarja 2017 izpadla transformacija v RTP Divača proti Primorski. ELES je v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili prenosnega omrežja (SONPO) razglasil izredne razmere za štiri ure, severna Primorska pa je bila v pretežni meri odvisna od proizvodnje črpalne ČHE Avče, ki se je fleksibilno in zanesljivo odzvala na potrebe sistemskega operaterja in tako preprečila razpad Severno Primorske 110 kV zanke.

Za pokrivanje potreb po električni energiji v ekstremnih vremenskih pogojih je bil znova nepogrešljiv termoenergetski vir, ki obratuje zanesljivo ne glede na zunanje dejavnike ter zagotavlja sistemske storitve za zanesljivo in varno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. »Samo januarja je tako blok 6 Termoelektrarne Šoštanj proizvedel 350 GWh električne energije, skupaj z drugima dvema blokoma pa 467 GWh.  Sicer pa je šesti blok brez večjih težav obratoval neprekinjeno skoraj pol leta, kar je z vidika obratovanja zavidljivo celo v evropskem merilu,« poudarja mag. Arman Koritnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Zanesljivo obratovanje Bloka 6 v TEŠ in uspešno aktivirana terciarna rezerva na vseh proizvodnih enotah skupine HSE pa sta bili še zlasti pomembni za varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo tudi ob včerajšnjem izpadu Nuklearne elektrarne Krško (NEK). V zadnjih štiriindvajsetih urah so elektrarne skupine HSE proizvedle skupaj 21 GWh električne energije, od tega blok 6 TEŠ več kot 10 GWh.

»Skupina HSE na letni ravni pokriva približno 70 odstotkov vse proizvodnje električne energije v Sloveniji in več kot 90 odstotkov vse proizvedene energije za sistemske storitve, torej sekundarno in terciarno regulacijo. Približno polovico vse električne energije v skupini HSE proizvede Termoelektrarna Šoštanj. Njen šesti blok je od samega začetka deloval nadpovprečno zanesljivo in z visoko realizacijo proizvodnje,« pojasnjuje mag. Ivan Zagožen, izvršni direktor proizvodnje HSE.

floater