Medijsko središče / Sporočila za javnost / Inovativni pilotni projekt izrabe geotermalne energije na opuščeni plinsko-naftnih vrtinah

Inovativni pilotni projekt izrabe geotermalne energije na opuščeni plinsko-naftnih vrtinah

Dravske elektrarne Maribor, družba skupine Holding Slovenske elektrarne, s ciljem krepitve položaja največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji skupaj s partnerji Petrol, d. d., Ljubljana in Nafta Lendava, d. o. o. načrtujejo vzpostavitev pilotne geotermalne elektrarne v Občini Lendava, za kar so pretekli teden podpisali pismo o nameri. Projekt bo prva aplikacija slovenskega patenta in lahko predstavlja pomemben mejnik za izrabo geotermalne energije na opuščenih plinsko-naftnih vrtinah v Sloveniji in po svetu.

Geotermalna energija ima zaradi svoje zanesljivost in stalnosti med obnovljivimi viri energije ogromen potencial, saj je v nasprotju z vetrno in sončno energijo konstanto dostopna vse dni v letu. Pred tradicionalnimi viri energije, ki temeljijo na fosilnih gorivih, ima številne prednosti; največja pa je, da je čista in varna za okolje, saj ne proizvaja škodljivih emisij v okolje. Z uporabo geotermalne energije se lahko zmanjšuje uporaba fosilnih goriv, zaradi česar se zmanjšujejo tudi emisije toplogrednih plinov. Druga prednost so zaloge geotermalne energije, ki so na razpolago in so praktično neizčrpne. Geotermalne elektrarne zavzamejo malo prostora, zgrajene so namreč neposredno na viru energije. Dodatna prednost je še zanesljivost, saj proizvodnja ni odvisna od vremenskih vplivov; električna energija se lahko v geotermalni elektrarni proizvaja 24 ur na dan vse dni v letu. Geotermalno energijo lahko uporabljamo za ogrevanje in hlajenje ali pa jo izkoristimo za proizvodnjo električne energije. Za slednje so potrebni ustrezni temperaturni viri, med drugim so primerne tektonsko aktivne regije, kjer se pogosto nahajajo tudi opuščene plinske vrtnine. Teh je po svetu preko deset milijonov, v Sloveniji pa vsaj petnajst, ki predstavljajo potencial za pridobivanje električne energije iz geotermalnih virov.

Pilotni projekt proizvodnje električne energije z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo v vrtini Pg-8

Partnerji projekta z navedenim v mislih pripravljajo pilotni projekt proizvodnje električne energije z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo v vrtini Pg-8 v Prekmurju. Namen tega raziskovalno – aplikativnega pilotnega projekta je praktična izvedba in uporaba v svetu povsem novega načina proizvodnje električne energije z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo, ki je plod slovenskega znanja (patent SI 23618 A).

Pilotni projekt je predviden v naselju Čentiba v občini Lendava. Nanaša se na že obstoječo, vendar neproduktivno vrtino Pg-8. Z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo se pri globinah večjih od dveh kilometrov pridobi zadostni toplotni tok za proizvodnjo električne energije. Konstrukcija gravitacijske toplotne cevi je izvedena tako, da se z izkoriščanjem geotermične toplote zemlje v vrtini hladivo uparja, nastale pare se vodijo na površino, kjer se kondenzirajo in vračajo nazaj v vrtino. Na ta način proizvedena geotermična toplota se lahko koristi za ogrevanje in proizvodnjo obnovljive električne energije.

​V sklopu projekta je predvidena izgradnja manjše pilotne elektrarne z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo v vrtini globine približno treh kilometrov. V primeru ugodnih rezultatov pilotnega projekta se bo lahko zasnovan koncept uporabil na ostalih opuščenih vrtinah znotraj Slovenije kot tudi po svetu. Projekt zato pomeni pomemben mejnik za razvoj geotermalne energije in prispevek k zmanjševanju onesnaževanja iz opuščenih vrtin po svetu.

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne dr. Viktor Vračar sodelovanje pozdravlja: »Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije, s 87-odstotnim deležem tudi največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Prav ti so naša prihodnost, stopamo v investicijski ciklus izgradnje sončnih elektrarn, letos na lokacijah Prapretno in Zlatoličje postavljamo večji sončni elektrarni, stekli so postopki pridobivanja dovoljenj za izgradnjo prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi. Verjamemo, da bo tudi projekt izrabe geotermalne energije za proizvodnjo električne energije prerasel v uspešno novo naložbo.«VV splet.JPG

Direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej poudarja: »Pri omenjenem pilotnem projektu gre za tržno nišo v svetovnem merilu. Koncept izrabe geotermalne energije na naveden način je patentiran in izključna uporaba patenta je dana v uporabo Dravskim elektrarnam Maribor. Pilotni projekt bo prva aplikacija tega patenta, ki je v celoti plod slovenskega znanja. Izvedba, ki za vse partnerje predstavlja novo stopnico na poti razvoja in prehoda v nizkoogljično družbo, pa je dodana vrednost tako za lokalno skupnost, kot za celotno Slovenijo. Posebej nas veseli, da smo znanje, izkušnje in interes združile slovenske družbe ob podpori in načrtovani soudeležbi Občine Lendava«.

Mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola: »Sloveniji inovativni pristopi k reševanju energetskih izzivov niso neznanka, saj premoremo veliko znanja in praktičnih izkušenj. Projekti, kot je ta, imajo velik potencial za doseganje ciljev na poti v nizkoogljično energetsko družbo, kar je tudi ena glavnih strateških prioritet Petrola. Želimo si čim več takšnih integriranih partnerstev v energetski tranziciji iz tradicionalnih v čistejše, obnovljive vire energije. Verjamem, da bomo skupaj s partnerji uspešno izpeljali projekt, s čimer bomo regiji in širše pokazali popolnoma nov način izrabe geotermalne energije«.

Verena Zidar, direktorica Nafte Lendava: »Veseli nas, da smo v družbi Nafta Lendava obudili projekt, za katerega se je ideja pojavljala pred kar nekaj leti. Inovativni pilotni projekt izrabe geotermalne energije na opuščenih plinsko/naftnih vrtinah v Občini Lendava je projekt, ki bo izkoristil lokalne danosti za uporabo zelene energije ter vplival na razvoj družbe Nafta Lendava in Občine Lendava«.

 

floater