Medijsko središče / Sporočila za javnost / IMENOVANO NOVO POSLOVODSTVO HSE

IMENOVANO NOVO POSLOVODSTVO HSE

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. je na današnji 49. redni seji za novega generalnega direktorja družbe soglasno imenoval mag. Stojana Nikolića, za poslovnega direktorja pa dr. Viktorja Vračarja, oba za štiriletno mandatno obdobje. Novi generalni direktor začne opravljati funkcijo 1. aprila 2019, poslovni direktor pa 1. maja 2019.

Nova člana poslovodstva HSE sta bila imenovana na podlagi postopka, ki je potekal prek kadrovske agencije. Kadrovska komisija Nadzornega sveta HSE d.o.o je opravila razgovore z vsemi predlaganimi kandidati in nadzornemu svetu HSE d.o.o. predlagala ožji izbor šestih kandidatov. Od tega tri za generalnega in tri za poslovnega direktorja družbe. Vseh šest kandidatov se je z vizijo nadaljnjega razvoja družbe predstavilo tudi na današnji seji nadzornega sveta.

»Ocenili smo, da imata izbrana kandidata najprimernejše kompetence za vodenje poslovnih področjih HSE, ki si jih bosta med seboj razdelila. Mag. Stojan Nikolić in dr. Viktor Vračar sta strokovnjaka z večletnimi izkušnjami v gospodarstvu, tako v Sloveniji kot mednarodno in tudi v energetiki. Nadzorniki HSE pričakujemo, da bosta upravičila naše zaupanje in nemudoma pristopila k realizaciji zastavljenih poslovnih in razvojnih ciljev skupine HSE,« je po seji povedal novi predsednik nadzornega sveta HSE dr. Boštjan Markoli. Člani nadzornega sveta so ga izvolili za predsednika na današnji seji, potem ko je sredi marca podal odstopno izjavo prejšnji predsednik Milan Perović.

Življenjepis novega generalnega direktorja mag. Stojana Nikolića je na povezavi https://www.hse.si/app/uploads/2018/12/Stojan-Nikolic-zivljenjepis.pdf , življenjepis poslovnega direktorja dr. Viktorja Vračarja pa na povezavi: https://www.hse.si/app/uploads/2018/12/viktor-vrecar-cv.pdf

 

 

floater