Medijsko središče / Sporočila za javnost / IMENOVANI ČLANI NADZORNEGA SVETA DRUŽBE DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

IMENOVANI ČLANI NADZORNEGA SVETA DRUŽBE DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

Nadzorni svet družbe Dravske elektrarne Maribor (NS DEM), ki je bil imenovan na osnovi sprejetega novega Akta o ustanovitvi družbe s strani ustanovitelja, se je danes sestal na konstitutivni seji.

Nadzorni svet ima tri člane, za predsednika je bil soglasno izvoljen dr. Viktor Vračar, za podpredsednico pa mag. Urška Gašperlin. Predstavnik zaposlenih DEM v Nadzornem svetu je Marjan Kirbiš.

Dr. Viktor Vračar je ob nastopu funkcije izrazil pričakovanje konstruktivnega sodelovanja med člani Nadzornega sveta in poslovodstvom DEM: »Pred družbo Dravske elektrarne Maribor, največjo proizvajalko električne energije iz obnovljivih virov, so, ob zagotavljanju varne in zanesljive proizvodnje električne energije iz obstoječih proizvodnih enot, številni novi projekti, ki morajo biti realizirani, če želimo slediti zavezam pravičnega prehoda Slovenije v brezogljično družbo. Delo poslovodstva in nadzornikov bo potekalo v smeri realizacije zastavljenih ciljev, naša ravnanja pa bodo usmerjena v dobrobit podjetja ter naravnega in družbenega okolja v katerem delujemo.«

floater