Medijsko središče / Sporočila za javnost / Imenovan tretji član poslovodstva HSE

Imenovan tretji član poslovodstva HSE

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (NS HSE) je na današnji seji  za poslovnega direktorja imenoval mag. Marka Štrigla. Štiriletni mandat začne novemu članu poslovodstva teči s 1. decembrom 2020. S tem datumom preneha mandat članu poslovodstva Andreju Janši, ki je bil 3. novembra 2020 na funkcijo imenovan začasno. Vrača se na mesto namestnika predsednika nadzornega sveta družbe.

Poslovodstvo HSE, ki jo od 3. novembra letos vodi dr. Viktor Vračar, vanjo pa je tega dne imenovan tudi Uroš Podobnik, je tako popolnjena še s tretjim članom s polnim mandatom. Poslovni direktor mag. Marko Štrigl zastopa družbo skupaj z generalnim direktorjem. Mag. Štrigl bo odgovoren za finančno in računovodsko področje, področje vertikalne integracije in upravljanje tveganj.

V preteklosti je mag. Marko Štrigl že bil zaposlen v skupini Holding Slovenske elektrarne (2007-2013), in sicer v družbah Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in HSE d.o.o., zato delovanja skupine HSE dobro pozna. Od leta 2016 opravlja delo namestnika direktorja družbe ECE d.o.o., ki je največji dobavitelj električne energije končnim kupcem v Sloveniji. V družbi ECE je zadolžen za področje financ, računovodstva, kadrov, informatike, spletne trgovine, splošne službe in kontrolinga. Je član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije ter član nadzornega sveta družbe Bodočnost. Mag. Marko Štrigl je magister ekonomskih znanosti.

floater