Medijsko središče / Sporočila za javnost / IMENOVAN NOV ČLAN POSLOVODSTVA HSE

IMENOVAN NOV ČLAN POSLOVODSTVA HSE

Na današnji 28. redni seji nadzornega sveta HSE so se predstavili štirje kandidati za direktorja družbe – člana poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), ki so predložili program razvoja HSE v prihodnjem štiriletnem obdobju. Člani nadzornega sveta so za novega direktorja, ki bo poleg dr. Jožeta Zagožna eden od članov poslovodstva HSE, imenovali mag. Viljema Pozeba, dosedanjega pomočnika direktorja družbe. Nadzorni svet ga je imenoval za obdobje mandata štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Z njim bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata, s polnim delovnim časom.

Dosedanji vršilec dolžnosti člana poslovodstva, Damijan Koletnik, ki mu bo mandat potekel 26. junija 2008, je po tehtnem razmisleku – ocenil je namreč, da je obseg nalog nezdružljiv z obveznostmi, povezanimi z vodenjem investicijskega cikla v DEM – podal nadzornemu svetu svoje mnenje, da je za direktorja HSE najprimernejši mag. Viljem Pozeb.

Mag. Alojz Stana, predsednik nadzornega sveta HSE, je ob tej priložnosti povedal, da je zadovoljen, ker so uspeli med prispelimi štirimi vlogami izbrati tako kombinacijo, ki bo omogočila nadaljnjo rast in razvoj HSE ter hkrati realizacijo predvidenih hidroenergetskih in termoenergetskih naložb. Prepričan je, da bo nova vodstvena ekipa HSE nadaljevala uspešno vodenje družbe ter v sistemu na ključnih mestih ohranila strokovnjake, ki zagotavljajo, da bo HSE ostal osrednji slovenski energetski akter.

Novi direktor družbe, član poslovodstva HSE, bo funkcijo nastopil 27. junija 2008.

floater