Medijsko središče / Sporočila za javnost / HTZ VELENJE PRI GRADNJI PETEGA SEGMENTA SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE PRED VELIKIM IZZIVOM

HTZ VELENJE PRI GRADNJI PETEGA SEGMENTA SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE PRED VELIKIM IZZIVOM

Dravske elektrarne Maribor, ki so – tako kot Premogovnik Velenje – del skupine Holding Slovenske elektrarne, so začele z gradnjo petega segmenta sončne elektrarne Zlatoličje. Za projektiranje, gradnjo in zagon sončne elektrarne je bila izbrana hčerinska družba Premogovnika HTZ Velenje, ki jo zaradi 30-stopinjskega nagiba terena in bližine kanala, katerega pretok je do 550 m3/s, čaka izjemno zahtevna naloga.

 

Za projekt “Zlatoličje 2.57 MW” je predvidenih 5.840 komadov visokoučinkovitih fotonapetostnih modulov z oznako YL440D-40d, kitajskega proizvajalca Yingli Energy (China) Company Limited, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno 3.000 MWh. Projekt oz. nabava navedenih modulov je financirana preko najetega kredita s strani družbe HTZ Velenje, ki je zadolžen za projektiranje, gradnjo in zagon sončne elektrarne. Segment pet, ki je del večje sončne elektrarne v nastajanju, bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje v dolžini 905 metrov.

HTZ Velenje je za delno financiranje projekta za talno nameščeno sončno fotonapetostno elektrarno s skupno montažno močjo 2,57 MW na HE Zlatoličje v Sloveniji 24. septembra 2021 z Novo Kreditno banko Maribor sklenil Pogodbo o okvirnem kreditu.

»Predvideni zaključek gradnje je konec tega leta, predvidoma v prvem četrtletju leta 2022 pa bo elektrarna vključena v omrežje in bo začela proizvajati nove kilovatne ure električne energije iz obnovljivega vira,« je povedala generalna direktorica družbe HTZ Velenje Nina Mauhler in dodala: »Projekt, katerega vrednost je dobra 2 milijona evrov, predstavlja pomemben mejnik za nadaljnji razvoj industrije s področja fotovoltaike v Sloveniji in obenem pomembno referenco za naše podjetje, ki išče nove programe na trgu.«

Fotoarhiv PV

floater