Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE začenja s kampanjo ozaveščanja o racionalni rabi električne energije

HSE začenja s kampanjo ozaveščanja o racionalni rabi električne energije

Holding Slovenske elektrarne (HSE), vodilni slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je z včerajšnjim dnem začel izvajati vseslovensko informativno-izobraževalno kampanjo z nazivom »Energija si«. Kampanja bo z oglasi v obliki svetovalnih rubrik, interaktivnim komuniciranjem preko spletne strani, prodajnimi akcijami gospodinjskih aparatov razreda A in A+ ter obveščanjem javnosti preko medijev vse tja do preloma leta 2006 skušala na domiseln način izobraževati o racionalni rabi električne energije ter na ta način uporabnike seznaniti o prednostih, ki jih prinaša premišljena uporaba naprav, ki jih dnevno uporabljamo in ki »pripomorejo« k vsakoletnemu naraščanju porabe električne energije v Sloveniji.

Dejstvo je, da poraba električne energije, z njo pa tudi onesnaževanje okolja, v Sloveniji iz leta v leto narašča in temu trendu se ne moremo izogniti. Veliko pa lahko naredimo že z našim odnosom do uporabe naprav, ki električno energijo potrebujejo za svoje delovanje. HSE si že od ustanovitve dalje prizadeva, da bi bilo njegovo delovanje tudi do okolja prijazno. Modra energija, zaščitena blagovna znamka HSE, je okolju prijazna električna energija, pridobljena iz hidroelektrarn slovenskih rek in ima danes že več kot tisoč uporabnikov. Kot blagovna znamka je zaživela konec leta 2004, že naslednje leto pa je začela zoreti tudi ideja o izvedbi vseslovenske izobraževalne kampanje o racionalni rabi energije, ki bi Modro energijo smiselno dopolnjevala in tako prispevala k širši ozaveščenosti prebivalstva na tem področju.
Z nazivom »Energija si – racionalno jo uporabljaj.« in simbolom v obliki vtiča, ki obenem predstavlja človeka, si HSE prizadeva pri porabnikih ustvariti odnos do električne energije, ki je za večino samoumevna in nanjo pomislimo morda le ob plačilu mesečnega računa. Kampanja, ki jo je HSE zasnoval v sodelovanju z agencijo Informa Echo in bo potekala do konca novembra 2006, na nevsiljiv način ponuja vrsto nasvetov, ki bodo porabnike usmerjali pri vsakodnevni rabi električne energije obenem pa jim bodo pomagali zmanjšati stroške porabe.

Kampanja »Energija si« vključuje oglaševanje v obliki svetovalnih rubrik v slovenskih medijih (televizija, radio, tiskani mediji, internet). Na interaktivni spletni strani (www.hse-energija.si) obiskovalci med drugim lahko preverijo svojo raven osveščenosti na energetskem testu osebnosti, s svojimi nasveti lahko sodelujejo v nagradni igri ter spremljajo, kdaj potekajo prodajne akcije gospodinjskih aparatov razreda A in A+, ki bodo organizirane v prodajnih salonih partnerjev kampanje Gorenja in Merkurja.  Prodajna mesta bodo v času omenjenih akcij opremljena z oglednimi kartoni, potiskanimi s celostno grafično podobo kampanje in karikaturami, ki jih spremljajo nasveti racionalne rabe energije .

Iniciativa osveščanja porabnikov preko informiranja, izobraževanja in proaktivnega sodelovanja naj bi dolgoročno prispevala k zmanjševanju porabe električne energije, s tem pa tudi podprla prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja Slovenije. Rezultati kampanje bodo sproti merjeni, končni učinki pa bodo predstavljeni ob zaključku leta 2006.

floater