Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE ZA KONSTRUKTIVNI DIALOG IN RAZUMNO PRESOJO REALNOSTI

HSE ZA KONSTRUKTIVNI DIALOG IN RAZUMNO PRESOJO REALNOSTI

»V Holdingu Slovenske elektrarne podpiramo poslovodstvo Premogovnika Velenje in soglašamo s stališči, ki jih je predstavilo v današnji izjavi. Menimo, da je zaostrovanje odnosov Sindikata delavcev rudarstva in energetike s poslovodstvom Premogovnika Velenje  nepotrebno, zato smo začudeni nad vztrajanjem sindikata SDRES pri stavkovnih zahtevah, ki presegajo realne možnosti. Pogajanja o prenovi panožne kolektivne pogodbe za premogovništvo in za poenotenje podjetniških kolektivnih pogodb v družbah skupine HSE namreč že potekajo, v obeh pogajanjih pa sodeluje tudi sindikat SDRES«, je v odzivu na stavkovne zahteve Sindikata  delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) povedal generalni direktor HSE in predsednik nadzornega sveta Premogovnika Velenje Matjaž Marovt.

Izrazil je prepričanje, da je skupni interes vseh socialnih partnerjev edino konstruktivni dialog o odprtih vprašanjih, ne da bi pri tem ogrožali doseženo stabilnost poslovanja PV in socialni mir. Pozdravil je tudi današnjo odločitev Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije – Sindikata Premogovnika Velenje (SPESS-PV), da bo nadaljeval pogajanja s poslovodstvom Premogovnika Velenje. Konstruktivna odločitev sindikata SPESS – PV zbuja realno upanje o koristnih učinkih tvornega dialoga med vsemi socialnimi partnerji.

floater