Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE uspešno tudi v letu 2011

HSE uspešno tudi v letu 2011

(Ljubljana, 23.3.2011) – Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je tudi v letu 2011 posloval uspešno ter kljub slabi hidrologiji dosegel višji čisti dobiček od načrtovanega.

Nerevidirane poslovne rezultate družbe HSE d.o.o. za leto 2011 je danes na 16. redni seji obravnaval nadzorni svet družbe. Družba HSE je v letu 2011 realizirala 1.351 mio EUR čistih prihodkov od prodaje (kar je 25% več od načrtovanih in 49% več od doseženih v letu 2010). Kar 58% čistih prihodkov od prodaje je bilo realiziranih na tujih trgih.  Čisti dobiček je znašal 46,7 mio EUR, kar je za 15% več od načrtovanega in za 41% manj od doseženega v letu 2010.

Družbe skupine HSE so v letu 2011 proizvedle 7,6 TWh električne energije (od tega HE 42 % in TE 58 %), kar je za 1,3% manj od načrtovane in za 9,5% manj od dosežene proizvodnje v letu 2010, predvsem zaradi slabše hidrologije v letu 2011. V letu 2011 je bilo prodanih 23,8 TWh električne energije, kar je za 22% več od načrtovane prodaje in za 49% več od prodaje v letu 2010.

»Nadzorni svet HSE je s poslovanjem družbe v minulem letu zadovoljen. Nekateri zastavljeni cilji so bili celo preseženi, kar je dobra popotnica za letošnje leto. Od vodstva družbe pričakujemo, da bo še naprej poslovalo tržno prodorno na eni ter s skrbnostjo dobrega gospodarja na drugi strani,« je povedal dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE.

Posebej velja omeniti, da je bila realizacija hidro proizvodnje v letu 2011 glede na plan le 92-odstotna, in sicer zaradi slabe hidrologije, ki se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Proizvodnja hidroelektrarn je bila v prvih dveh mesecih leta 2012  približno na 67 odstotkih planirane, ta trend pa se nadaljuje tudi v mesecu marcu.

»Vedno bolj jasno torej postaja, kako pomembna je v takšnih razmerah proizvodnja v termoektrarnah, ki se napajajo iz stabilnega energenta,« dodaja mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE. Projekt izgradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ tudi v letu 2012 ostaja v ospredju naložb, ki Sloveniji zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Dodatne informacije: predsednik NS HSE dr. Drago Dolinar: dolinar@uni-mb.si