Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE SPREJEL SKLEPE ZA USKLADITEV POSLOVNIH NAČRTOV SKUPINE IN POSAMEZNIH DRUŽB HSE

HSE SPREJEL SKLEPE ZA USKLADITEV POSLOVNIH NAČRTOV SKUPINE IN POSAMEZNIH DRUŽB HSE

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes sprejel sklepe za uskladitev poslovnih načrtov skupine in posameznih družb skupine HSE. Usklajevanje poslovnih načrtov je bilo za letošnje leto še posebej zahtevno, saj je bilo potrebno zagotoviti uskladitev razvojnih načrtov posameznih družb sistema ter ustrezno donosnost HSE upoštevajoč dejstvo, da slovenski trg v tem trenutku ne prenese povišanja cen električne energije. Dokončno sprejemanje posameznih aktov bo izvedeno do 15.4.2008.

Poslovni načrti bodo zagotavljali uresničitev vseh razvojnih projektov družb v sistemu, med njimi tudi izgradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, na način in v rokih, ki so bili prvotno zastavljeni. Skupina je v okviru usklajevanj načrtov tudi zagotovila, da bodo vsi nakupni in prodajni procesi energije potekali preko HSE, s čimer bo zagotovljena poštena cena za trg ter celovitost skupine HSE.

floater