Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE S PROJEKTOM NAHV SLOVENIJO UMEŠČA NA ZEMLJEVID VODIKOVE PRIHODNOSTI

HSE S PROJEKTOM NAHV SLOVENIJO UMEŠČA NA ZEMLJEVID VODIKOVE PRIHODNOSTI

Ljubljana, 26. julija 2023 – Holding Slovenske elektrarne (HSE), vodilni partner v projektu Vodikove doline Severnega Jadrana (North Adriatic Hydrogen Valley – NAHV), je minuli teden z organizacijo The Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking v imenu celotnega konzorcija, ki ga vodi, podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta NAHV s 25 milijoni evrov nepovratnih sredstev. S tem se je tudi uradno prižgala zelena luč za izvajanje transnacionalnega evropskega projekta v okviru programa Obzorje Evropa (Horizon Europe), namenjenega vzpostavitvi namenske vodikove doline. Začetek izvedbe je 1. september 2023, projekt pa bo trajal 72 mescev in bo vključeval sedemnajst pilotnih projektov na različnih lokacijah v vseh treh partnerskih državah.

Partnerstvo, ki ga vodi HSE, največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v državi in največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, vključuje 37 organizacij: podjetij univerz, institutov in drugih javnih ustanov iz treh držav: Slovenije, Hrvaške in Italije – avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine. Zasnova projekta obsega celotno verigo uporabe obnovljivega vodika, od proizvodnje preko skladiščenja in distribucije do njegove končne uporabe v različnih sektorjih, predvsem industriji ter kopenskem in pomorskem prometu. Tudi zato je projekt NAHV prejel pečat odličnosti (t.i. Seal of Excellence), ki ga v okviru programa Horizon Europe podeljujejo projektom, ocenjenim z odliko.

Industrijski akterji iz vseh treh držav bodo razvili pilotne projekte za proizvodnjo več kot pet tisoč ton obnovljivega vodika na leto iz obnovljivih virov energije ter njegovo shranjevanje, distribucijo in uporabo. Med najpomembnejšimi cilji projekta je vzpostavitev trga obnovljivega vodika tako na strani povpraševanja kot na strani ponudbe, s čimer bo ta postal konkurenčen energent prihodnosti. Z uvedbo naprednih tehnologij za izkoriščanje vodika ter z razvojem znanj in infrastrukture pa projekt zasleduje tudi druge ključne cilje iz Evropskega zelenega dogovora. Gre zlasti za razogljičenje pomembnih industrijskih sektorjev, kot so proizvodnja jekla, cementa in stekla, trajnostne prometne rešitve, vezane na zmanjševanje ogljičnega odtisa. Projekt NAHV na ta način začenja z ustvarjanjem celovitega ekosistema za prehod na izkoriščanje obnovljivega vodika, ki vključuje proizvodnje in storitvene dejavnosti ter potrebe gospodinjstev in državljanov ter tako prek načrtovanja potrebnih znanj in kompetenc ustvarja delovna mesta prihodnosti.

»Ponosni smo, da je bil izjemno zanimiv in obetaven projekt Vodikove doline Severnega Jadrana na razpisu Horizon Europe razglašen za enega najboljših in da smo v njem vodilni partner,« je povedal dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, in izrazil zadovoljstvo, da bo v njem aktivno sodelovala tudi skupina HSE. Od skupnih predvidenih pet tisoč ton vodika je na območju Termoelektrarne Šoštanj predvidena postavitev infrastrukture za proizvodnjo do 3000 ton obnovljivega vodika na leto, kar bo dodatno prispevalo k pravičnemu prehodu premogovne regije.

 »Projekt vodikove doline je v celoti skladen z vizijo HSE – nosilcem zelenega prehoda Slovenije. Vodik je eden od ključnih energentov prihodnosti in z njim bomo pomembno prispevali k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev na področju razogljičenja, hkrati pa smo z njim Slovenijo že umestili na svetovni zemljevid vodikovih dolin. Projekt NAHV je namreč  že umeščen na  platformo vodikovih dolin z inovacijskim poslanstvom, t. i., The Mission Innovation Hydrogen Valley Platform, ki jo upravlja evropsko panožno združenje za vodik, Clean Hydrogen Partnership,« še dodaja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

 

 

Več: PROJEKT SEVERNOJADRANSKE VODIKOVE DOLINE, V KATEREM JE VODILNI PARTNER HSE, PREJEL 25 MILIJONOV NEPOVRATNIH SREDSTEV | HSE

Projekt podpira The Clean Hydrogen Partnership in njegovi člani.

 

Galerija
floater