Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE PRISTOPIL K DEKLARACIJI O ELEKTRIFIKACIJI

HSE PRISTOPIL K DEKLARACIJI O ELEKTRIFIKACIJI

HSE je pristopil k Deklaraciji o elektrifikaciji, ki  v ospredje postavlja pravo vrednost električne energije. Ker električna energija v Evropi postaja vse čistejša, predstavlja enega ključnih oblikovalcev energetsko učinkovitega in nizloogljičnega evropskega gospodarstva, zato so Avere, EURELECTRIC, Evropski inštitut za jeklo, Evropsko združenje proizvajalcev toplotnih črpalk, SolarPower Europe in WindEurope oblikovali zavezništvo o elektrifikaciji in k podpisu deklaracije povabili širši krog deležnikov.

Podpisniki deklaracije podpiramo zmanjšanje ogljične intenzivnosti ter povečanje investicij v čiste tehnologije kot so OVE, hranilniki energije in pametna omrežja, spodbujamo pa povezovanje sektorja električne energije s sektorjem hlajenja, ogrevanja in prometa.

Podpisniki pozivamo tudi k reformam v okviru trenutne prenove evropske podnebne, energetske in prometne zakonodaje z namenom, da se pospeši proces elektrifikacije v prihodnjih letih. Omogočala bo namreč uporabo učinkovitih tehnologij, kar bo pripomoglo k povečanju konkurenčnosti, gospodarski rasti, ustvarjanju delovnih mest ter oblikovanju trajnostne družbe za evropske državljane.

Nenazadnje pa podporniki deklaracije pozivamo oblikovalce politik k odstranitvi ovir za elektrifikacijo, k oblikovanju potrebne polnilne infrastrukture za električna vozila ter k uporabi pametnih in učinkovitih tehnologij ogrevanja in hlajenja.

floater