Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE pridobil licenco za opravljanje energetskih dejavnosti v Srbiji

HSE pridobil licenco za opravljanje energetskih dejavnosti v Srbiji

V petek, 16. junija 2006, je Agencija za energetiko Republike Srbije svečano izročila prvih sedem licenc za opravljanje energetskih dejavnosti v Srbiji. Med prvimi podjetji je licenco pridobil tudi HSE preko svoje hčerinske družbe HSE Balkan Energy Beograd. Licenca ima številko 01/06-LE-10, kar pomeni, da je to prva družba, ki je zapisana v registru licenc za trgovanje z električno energijo v Srbiji. Licenca je bila izdana 15. junija 2006 in velja deset let.

Licence je podelil predsednik Sveta Agencije Ljubo Macić, na svečanosti pa je bil prisoten tudi minister za energetiko Radomir Naumov, ki je dobitnikom licenc čestital in zaželel veliko uspeha pri delovanju na srbskem trgu z električno energijo. Agencija za energijo Republike Srbije je hkrati obeležila prvo obletnico svojega delovanja. Na področju izdajanja licenc so v tem času obravnavali 59 vlog, od katerih so pozitivno rešili omenjenih sedem.

S pridobitvijo licence HSE uspešno nadaljuje širjenje svojega poslovanja v JV Evropi. V ta namen je bilo že maja 2003  ustanovljeno Predstavništvo HSE Beograd, saj je področje jugovzhodne Evrope energetsko zelo pomembno, predvsem z vidika oskrbe in porabe, tranzita ter trgovanja z električno energijo. Ta regija predstavlja enega od evropskih regionalnih trgov, ki ima skupaj s Turčijo več kot 140 milijonov prebivalcev, 100 GW nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in  letno porabo okoli 380 TWh. Celotna regija  predstavlja vez med Evropo ter Bližnjim vzhodom in kaspijskim področjem, kjer so bogati viri primarnih energetskih surovin, plina in nafte. Regijsko 400kV omrežje predstavlja sečišče bodočega mediteranskega in črnomorskega omrežja. Nov, 4.000 km dolg plinovod z zmogljivostjo 20 – 25 milijard Nm3/leto, bo preko te regije povezoval nahajališča v Iranu in ob Kaspijskem morju s porabniki v Srednji Evropi. K regionalnemu energetskemu trgu se vse bolj priključuje tudi Turčija, ki je zelo aktivna v procesih odpiranja trga.

Srbija ima v tej regiji pomembno geografsko in energetsko vlogo, saj ima razvit elektroenergetski sistem in pomembne energetske vire, kot so voda, premog in geotermalna energija. Z vidika trgovanja pa je Srbija pomembna zaradi svojega geografskega položaja, saj leži v središču regije in meji na veliko število držav.

HSE je na regijskem trgu JV Evrope, skupaj s podporo Predstavništva Beograd,  v dobrih treh letih, odkar je bilo predstavništvo ustanovljeno, bistveno povečal obseg trgovanja z električno energijo in pozitivno utrdil svojo blagovno znamko. Tudi za v prihodnje ima jasno začrtane cilje, osredotočene na povečanje obsega trgovanja v regiji, ter pripravljen širši nabor možnosti vlaganj v proizvodne zmogljivosti, zato je svoje dejavnosti v tej regiji še okrepil. V začetku leta 2006 je bila tako ustanovljena in registrirana družba HSE Balkan Energy d.o.o. s sedežem v Beogradu. Njeni cilji so zagotoviti pogoje za širitev trgovanja HSE v regiji jugovzhodne Evrope (licence, podpora sektorju trgovanja), izvajati trgovanje, snovati in izvajati predinvesticijske in investicijske dejavnosti za naložbe v regiji ter druge povezane dejavnosti, ki lahko posredno ali neposredno povečujejo uspešnost poslovanja.

S smelim prodorom na tuje trge, med katerimi ima omenjena regija zelo pomembno vlogo, so zagotovljeni stabilna rast družbe in skupine HSE, zadosten investicijski potencial za vlaganja v Sloveniji ter dolgoročno stabilna oskrba Slovenije z električno energijo.

Seznam podeljenih licenc:
1. Družba za inženiring in trgovino „HSE BALKAN ENERGY“ d.o.o, Beograd, za trgovanje z električno energijo;
2. Družba Petrobart, d.o.о za trgovanje z nafto in naftnimi derivati,
3. Javno pdjetje „Еlektromreža Srbije“, Bograd, za organiziranje trga z električno energijo,
4. „Elektrovojvodina“ d.о.о ,Nоvi Sаd, za trgovino na malo z električno energijo,
5. „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, za trgovanje z električno energijo
6. „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, za trgovanje z električno energijo za oskrbo tarifnih kupcev;
7. „Еlektrosrbija“, d.о.о. Krаljеvо,  za trgovino na malo z električno energijo za oskrbo tarifnih kupcev.

floater