Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE PREJEL OSNOVNI CERTIFIKAT “DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE”

HSE PREJEL OSNOVNI CERTIFIKAT “DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE”

V petek, 14. maja 2010, je v Mestnem muzeju Ljubljana že tretja generacija podjetij in organizacij, ki so se odločila, da še izboljšajo možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih, pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Tako se je 49 imetnikom osnovnega certifikata iz generacij 2007 in 2008 pridružilo novih 11 imetnikov generacije 2009 in sicer: Abanka Vipa, Cimos Tam Ai, Elektro – Slovenija, Holding Slovenske elektrarne, Iolar, Splošna bolnišnica Brežice, Kapitalska družba, Kemijski inštitut, Ljubljanske mlekarne, Petrol ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

»Gre za generacijo podjetij, ki so na svojih področjih v marsičem vodilna tako s storitvami in proizvodi kot tudi na področju družbene odgovornosti, saj med njimi najdemo podjetja in organizacije, ki so prvi nosilci certifikata »Družini prijazno podjetje« v svoji branži. Certifikat je tako prejelo prvo ministrstvo, prva splošna bolnišnica, prva prevajalska agencija, prvo podjetje iz avtomobilske industrije, prvo podjetje iz živilske industrije, prva raziskovalna ustanova in prva banka. S tem podjetja in organizacije dokazujejo, da gresta skrb za zaposlene in bolj širše – družbena odgovornost, z roko v roki s poslovnimi uspehi, kar je pomembno sporočilo tako za poslovni svet, kot za socialne partnerje v teh dinamičnih in turbulentnih časih«, je povedal Aleš Kranjc Kušlan, vodja certificiranja iz Ekvilib Inštituta.

Na podelitvi, ki že tradicionalno poteka skupaj s počastitvijo mednarodnega dneva družin, ki ga praznujemo 15. maja, je zbrane nagovoril minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik. Povedal je, da je delo v času vse večjih demografskih, socialnih in ekonomskih sprememb vedno bolj učinkovito in zahtevno, kar terja vse večjo odgovornost posameznika. Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja tako postaja eno ključnih vprašanj, s katerimi se soočajo sodobne družine in zaposleni. Pri tem usklajevanju so izrednega pomena ukrepi države, delodajalcev in tudi drugih organizacij, ki pripomorejo k razbremenitvi staršev. Z zadovoljstvom je tako ugotovil, da so prizadevanja za prispevanje k dolgoročnemu procesu spreminjanja standardov v podjetjih in osveščanju javnosti in delodajalcev o pomembnosti usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, obrodila sadove. To dokazujejo številni posamezniki in podjetja, vključena v projekt Družini prijazno podjetje, ki s tem potrjujejo, da uspešna kariera in družina nista nerazdružljivi in se ne izključujeta ter da za uspešno kariero ni treba žrtvovati družinskega življenja. Prav tako je povedal, da ga veseli, da med prejemniki certifikatov niso monopolna podjetja, temveč taka, pri katerih na trgu vlada izjemna konkurenca.

Ob dnevu družin je svoj nagovor podala tudi Maja Kersnik iz Zveze družin pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki je povedala, da v Sloveniji mednarodni dan družin praznujemo že 16. leto. Mednarodni dan družin ponuja priložnost za širjenje zavedanja o pomenu družine, kakor tudi o različnih socialnih, ekonomskih, demografskih in drugih procesih, ki vplivajo na družino. Poudarila je, da Zveza družin podpira vse oblike družinskih skupnosti, saj ko gre za skrb, nego in ljubezen do otrok, pri tem ni pomembno niti število, niti spol odraslih oseb, ki to plemenito nalogo opravljajo. Zveza družin obenem zastopa stališče, da starševstvo ni le biološka temveč predvsem socialna kategorija.
Zveza družin sodeluje v projektu certifikatov Družini prijazno podjetje, saj je njihov cilj dvig kakovosti življenja družin. Certifikat je po njihovem mnenju izjemno pomemben ukrep usklajevanja družinskega in delovnega življenja, ki vodi v družini naklonjeno delovanje ne le na ravni podjetij, temveč tudi širše, in pomeni večje in enakopravnejše možnosti žensk pri vstopanju (ali ostajanju) na trgu dela in  s tem tudi večjo enakopravnost spolov. Zlasti v Sloveniji je namreč skrb za odvisne družinske člane prepuščena predvsem ženskam in zato v Zvezi družin želijo, da bi bila ta bremena v bodoče bolj enakomerno razporejena.

Svoj nagovor je podala tudi dr. Nevenka Černigoj Sadar, predsednica revizorskega sveta certifikata Družini prijazno podjetje. Povedala je, da je vzpostavitev ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem pogoj za kakovostno življenje posameznikov. Organizacijski ukrepi predstavljajo korak v tej smeri. Uspešno uvajanje ukrepov je možno le z enakopravnim sodelovanjem zaposlenih na vseh nivojih. Takšna organizacijska kultura bo tudi olajšala soočanje s problemi globalne krize. Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je hkrati verodostojen kazalec kakovostnega upravljanja. Za podjetja, ki so letos prejela certifikat »Družini prijazno podjetje« je značilna ne samo različnost v njihovi velikosti, dejavnosti, sektorjih, itd, ampak tudi to, da nekatera zaradi narave dela težko zagotovijo pogoje za usklajevanje, saj njihovo delo poteka 24 ur na dan oziroma ga je težko časovno zamejiti (na primer v zdravstvu). Pri tem je izjemno pomembna vloga managementa na nivoju organizacij, na nivoju države pa so za to pristojna ministrstva, ki sprejemajo politike, ki ustvarjajo pogoje za kakovostno delo svojih državljanov.

floater