Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE PREJEL CERTIFIKAT OBVLADOVANJA PREMOŽENJA ISO 55001:2014

HSE PREJEL CERTIFIKAT OBVLADOVANJA PREMOŽENJA ISO 55001:2014

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je novembra izdal poročilo o presoji, iz katerega izhaja, da je projektna skupina pod vodstvom Igorja Voršiča in dr. Matjaža Eberlinca uspešno izpeljala projekt pridobivanja certifikata obvladovanja premoženja ISO 55001:2014. V okviru projekta so bili sprejeti postopki in dokumenti, ki nadgrajujejo in sistematizirajo povezave obstoječih poslovnih procesov s procesom obvladovanja premoženja HSE in skupine HSE za želeno uravnoteženje stroškov, tveganj ter učinkovitosti in uspešnosti fizičnih premoženj proizvodne infrastrukture v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Začel se je leta 2020, ko je bila v HSE imenovana projektna skupina AM – Obvladovanje premoženja (AM: Asset Management), in se izvajal v vseh proizvodnih družbah skupne HSE.

 

Galerija