Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE postal edini lastnik Dravskih elektrarn Maribor

HSE postal edini lastnik Dravskih elektrarn Maribor

Ljubljana

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes od 25 manjšinskih lastnikov odkupil 20,5-odstotni lastniški delež v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM).  S tem je HSE postal 100-odstotni lastnik svoje hčerinske družbe, ki je ena od enajstih v skupini HSE in katere elektrarne lahko s svojimi zmogljivostmi pokrijejo približno 26 odstotkov vseh slovenskih potreb po električni energiji.

Pogajanja za odkup 20,5 – odstotnega deleža manjšinskih lastnikov DEM so potekala več mesecev. Prvi pomembni mejnik je bil dosežen, ko je nadzorni svet HSE imenoval pogajalsko skupino v zasedbi mag. Janko Arah (Arah Consulting), Brane Podboršek (KPMG) in Stanka Boban (HSE), da prične pogajanja s 25 manjšinskimi delničarji Dravskih elektrarn. Po ureditvi knjige družbenikov so ti prejeli zavezujočo ponudbo za odkup v notarski obliki in se morali do 30. septembra 2003 odločiti, ali ponudbo sprejmejo ali ne. Ker so ponudbo sprejeli, so sledila usklajevanja kupoprodajnih pogodb, ki jih je v petek, 10. oktobra 2003, z vsakim manjšinskim delničarjem po pooblastilu mag. Draga Fabijana, generalnega direktorja HSE, podpisal dr. Milan Medved, poslovni direktor holdinga. Pogodbe so bile podpisane z naslednjimi manjšinskimi lastniki DEM: AKTIVA INVEST d.d., ARKADA ENA d.d., CAPINVEST 2 d.d. PID Ljubljana, CERTIUS INVEST, d.d., Ljubljana, FOND INVEST, d.d., INFOND HOLDING, d.d., INFOND PID, d.d., KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., KD HOLDING d.d., KD PID d.d., KS – sklad 2, d.d., KS – SKLAD 4, d.d., MEGAINVEST, d.d., MERCATA, d.d., MERCATA 1, d.d., NFD 2 investicijski sklad d.d., NIKA PID d.d., NIKA PID 2 d.d., PID ZVON DVA d.d., POM-INVEST d.d., POOBLAŠČENA POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d., TRIGLAV, finančna družba, d.d., WEB d.o.o., ZLATA MONETA II d.d. in ZVON ENA HOLDING, d.d..

Skupna vrednost vseh podpisanih pogodb s 25 manjšinskimi lastniki DEM je 19,5 milijarde tolarjev. HSE bo odkup deležev financiral delno z lastnimi sredstvi, delno pa z najetjem posojila. Plačilo bo izvršeno konec meseca oktobra. Podpis pogodb hkrati pomeni tudi umik vseh tožb, ki so jih v preteklosti proti HSE vložili manjšinski lastniki DEM.

Mag. Drago Fabijan, generalni direktor in predsednik poslovodstva HSE, je ob sklenitvi posla izrazil zadovoljstvo: »Vesel sem današnjega podpisa pogodb. S tem nakupom smo udejanjili pomembno poslovno odločitev, ki  bo zagotovo doprinesla h konsolidaciji skupine HSE in s tem posledično tudi celotnega slovenskega energetskega sektorja. Prepričani smo, da gre za dobro in ekonomsko upravičeno naložbo.«

floater