Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE odprl predstavništvo v Beogradu

HSE odprl predstavništvo v Beogradu

Ljubljana, Beograd

Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec in dobavitelj električne energije, je v četrtek, 15. maja 2003, v Beogradu odprl svoje predstavništvo. Gre za enega v seriji strateških ciljev holdinga, povezanih z internacionalizacijo poslovanja ter stalno tržno rastjo. Predstavništvo ima sedež v Poslovnem centru Beograd, Makenzijeva ulica 57.

Internacionalizacija poslovanja je ena izmed ključnih strateških usmeritev HSE. S ciljem njenega uresničevanja družba že od ustanovitve, 26. julija 2001, intenzivno išče poslovne partnerje v območju Alpe – Adria ter se vključuje v mednarodne trgovalne tokove. Na tujih trgih HSE že danes proda več kot 20 odstotkov električne energije. Velik del je izvozi v Avstrijo in Italijo, kjer je aprila letos ustanovil tudi hčerinsko družbo HSE Italia, z namenom prodora na zahodna tržišča. HSE sodeluje tudi na leipziškem EEX-u ter se pripravlja na nastop na novoustanovljeni avstrijski borzi električne energije EXAA, začenja pa se tudi njegovo uveljavljanje na področju JV Evrope. Ti trgi so za HSE pomembni iz več razlogov; ne le zaradi tesne vpetosti slovenskega v nekdanji skupni sistem, temveč zaradi vse bolj intenzivnega gospodarskega povezovanja, kjer je Beograd pomembno regionalno središče. Tudi med elektroenergetskimi trgi nekdanje skupne države je zaradi geostrateškega položaja, razvitosti elektroenergetskega sistema, znanja in izkušenj ter članstva v UCTE srbski gotovo zelo pomemben ter kot takšen za HSE predstavlja velik potencial na eni in izziv na drugi strani.

Današnje odprtje predstavništva HSE v Beogradu je torej prvi korak k širitvi družbe na trge JV Evrope. Njegove dejavnosti bodo segale na naslednja področja: podpora trgovanju z električno energijo; raziskave možnosti zakupa ali nakupa proizvodnih zmogljivosti in drugih možnosti investiranja; organiziranje in ponujanje prodaje svetovalskih in izvajalskih storitev HSE s področja delovanja trga z električno energijo, rudarstva ter hidro- in termoenergetike; raziskave možnosti poslovanja na drugih energetskih področjih, kot so npr. nafta, plin, toplotna energija; ter raziskave možnosti ustanavljanja hčerinskih ali solastniških podjetij, s katerimi bi lahko uresničevali osnovne strateške usmeritve HSE.

Mag. Drago Fabijan, generalni direktor HSE, je ob otvoritvi predstavništva v Beogradu povedal, da si mora HSE s ciljem dolgoročnega zadovoljevanja potreb njegovih ključnih javnosti – lastnikov, kupcev in zaposlenih – prizadevati za nenehno iskanje priložnosti za rast in širitev – kadrovsko, tehnološko, strokovno in geografsko:»Naša razvojna strategija je naravnana v skladu s sodobnimi trendi, ki jih narekuje prihodnji razvoj elektrogospodarstva. Tako se bo poslovanje HSE v prihodnje odvijalo predvsem na področju energetskih in okoljskih dejavnosti, s ciljem vzpostavitve družbe, ki bo v vseh pogledih konkurenčna velikim, mednarodnim. Internacionalizacija poslovanja je pri tem sredstvo, ki nam zagotavlja na eni strani pridobivanje in na drugi prenašanje izkušenj, znanj in zmogljivosti. Otvoritev predstavništva v Beogradu je za HSE pomemben korak in prepričan sem, da imata slovensko in srbsko elektrogospodarstvo vse možnosti, da v JV regiji postaneta partnerja in zaveznika.«

floater