Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE oddal najugodnejšo ponudbo za nakup termoelektrarne in toplarne Rousse v Bolgariji

HSE oddal najugodnejšo ponudbo za nakup termoelektrarne in toplarne Rousse v Bolgariji

V petek, 17. novembra 2006, je bilo odpiranje ponudb za nakup 100-odstotnega deleža delniške družbe Toplifikacija – Rousse d.d. Na razpisu, ki je bil objavljen 7. avgusta 2006, je sodelovalo sedem podjetij, razpisne pogoje so izpolnila štiri, dejansko pa sta poleg HSE, ki je oddal najugodnejšo ponudbo, svoji ponudbi oddali še podjetji E.ON Energie AG (Nemčija) in Dalkia International AD (Francija).
TE-TO Rousse proizvaja električno in toplotno energijo v šestih blokih na osnovi premoga, ki ga uvaža iz Rusije, ter industrijsko paro. Skupna moč na generatorju znaša 400 MW. Nahaja se v vzhodni industrijski coni mesta Rousse,  ki ima približno sto tisoč prebivalcev. Lokacija termoelektrarne je od reke Donave oddaljena približno tri kilometre, to pa je hkrati tudi oddaljenost od deponije premoga, ki se nahaja v samem pristanišču mesta Rousse.
Morebitni prevzem TE-TO Rousse je v skladu s strategijo in cilji HSE, ki predvidevajo povečanje obsega trgovanja in lastnih proizvodnih zmogljivosti v regiji JV Evrope. V kolikor bo HSE tudi dejansko izbran kot najugodnejši ponudnik, kar glede na najugodnejšo oddano ponudbo tudi predvideva, bo pridobil 400 MW novih proizvodnih zmogljivosti za proizvodno električne energije ter blizu 200 MW zmogljivosti za proizvodnjo toplotne energije. HSE namerava na tej lokaciji povečati proizvodne zmogljivosti z dokončanjem tehnološke in ekološke sanacije obstoječih blokov.