Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE ni zavezanec po Zakonu o javnih naročilih

HSE ni zavezanec po Zakonu o javnih naročilih

Ljubljana

Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi, je v petek, 14. februarja 2003, prejel sklep Državne revizijske komisije, da je zahtevek za revizijo, ki ga je podjetje SCT d.d. vložilo v zvezi s postopkom oddaje naročila za pripravljalna dela pri izgradnji HE Boštanj – Lot A1 – zavrnjen kot neutemeljen. HSE torej skladno s tem sklepom v tistem delu svojih aktivnosti, ki zadevajo gradnjo energetskih objektov, ni zavezanec po zakonu o javnih naročilih, kar poleg omenjenega sklepa Državne revizijske komisije dokazuje tudi mnenje Urada Vlade Republike Slovenije za javna naročila z dne 3. februarja 2003.

floater