Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE NI USPEL V SVOJIH PRIZADEVANJIH ZA ČIMPREJŠNJE POPLAČILO ODPRAVNIN ZAPOSLENIM V TDR-METALURGIJA

HSE NI USPEL V SVOJIH PRIZADEVANJIH ZA ČIMPREJŠNJE POPLAČILO ODPRAVNIN ZAPOSLENIM V TDR-METALURGIJA

Po tem, ko je pred časom stekel stečajni postopek za TDR-Metalurgijo, so se v HSE odločili, da storijo vse, da bodo iz terjatev pravično in pravočasno plačane odpravnine predvsem zaposlenim. Čeprav se zavedajo, da za rešitev težav niso pravno odgovorni, so se odločili aktivno vključiti v reševanje problematike. V ta namen so že 12.6.2008 upniškemu odboru in kasneje 18.6.2008 stečajnemu upravitelju podali predlog kredita in kreditne pogodbe za plačilo odpravnin zaposlenim, saj se zavedajo težke situacije, v kateri se ti nahajajo.

Glede na včerajšnji kontakt s stečajnim upraviteljem Dušanom Marinom so bili predstavniki HSE in sindikata TDR-Metalurgije optimisti, da bo dogovor uspel, saj pravna praksa takšne rešitve primerov pozna. Danes pa so presenečeni izvedeli, da v svojih predlogih in prizadevanjih niso uspeli. Že 4.7.2008, torej še pred omenjenim kontaktom s stečajnim upraviteljem Marinom, je bil namreč s strani namestnika predsednika stečajnega senata namesto podpisa pogodbe za omenjeni kredit že pisno predlagan nov način rešitve. To pa pomeni, da se postopki za poplačila ponovno zavlečejo v nedoločen oddaljen čas, saj bo nove predloge potrebno ponovno pravno in finančno proučiti, hkrati pa počakati na vrnitev stečajnega upravitelja z dopusta.

V HSE se bojijo, da dejstvo, da stečajni upravitelj Marin z današnjim dnem odhaja na dopust, kaže na to, da se problematika ne želi reševati v najkrajšem možnem času. S takšno potezo pa bi bili po prepričanju HSE oškodovani vsi upniki, saj je zamudna obrestna mera, do katere so upravičeni delavci, bistveno višja od ponujene obrestne mere (1-mesečni EURIBOR+1,6 % ) v kreditni pogodbi. Nerazumljivo je tudi to, da se stečajnik z novim predlogom hkrati izogiba rešitvi, s katero se je 12.6.2008 strinjal tudi upniški odbor in predstavnik sindikata. Zahteva stečajnega upravitelja, da naj na HSE privolijo v brezobrestni kredit, pa je v nasprotju z določbami ZGD-1, saj bi takšno ravnanje poslovodstva bilo v nasprotju z načelom dobrega gospodarstvenika. Sicer pa upanje za rešitev omenjenega problema z najemom kredita še obstaja, saj se predsednik stečajnega senata, sodnik Matjaž Štok, ki mu je prepuščena končna odločitev o najemu kredita za plačilo odpravnin delavcem, vrača z dopusta 16.7.2008.