Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE NA DOGODKU AGROBIZNIS

HSE NA DOGODKU AGROBIZNIS

V četrtek, 26. maja 2022, je v Kristalni palači v BTC, LJ potekala 1. razvojna konferenca slovenskega kmetijstva pod okriljem časnika Finance, Agrobiznis. Tema konference je bila modernizacija semenarstva in energetske oskrbe. V okviru energetske oskrbe je potekala v drugem delu konference okrogla miza, kjer je bil poleg Elektra Celje in Petrola zastopan tudi HSE. Miran Kavrečič je tekom omizja predstavil projekt CereSol, ki je nadaljevanje zmagovalne ideje Agroštrom iz HSE Hackathona 2021. S projektom CereSol HSE pod koordinatorstvom UL FE LEST kandidira za evropska sredstva programa financiranja Obzorje 2021 – 2027.

V okviru projekta, kjer sodeluje štirinajst partnerjev iz štirih držav (ES, GR, HR, SI), bi partnerji raziskovali vplive agrofotovoltaike (APV) in poslovne modele, ki jih omogoča. Iz Slovenije sta poleg HSE in UL FE (LEST in LPVO) vključena še KIS ICJ in UM FKBV. Na HR in v SI bi postavili pilotna projekta APV, kjer bi ugotavljali vpliv APV na pšenico (ali ječmen), papriko (ali zelje), koruzo in jagode. V SI bi bila moč APV približno 100 kW, celotno območje, skupaj z referenčnim, pa bi bilo veliko 3.000 m2. Izsledki pilotnih projektov na HR in v SI bi služili za pripravo zakonodaje, ki bi omogočala souporabo kmetijskih zemljišč. Na drugi strani bi v ES in GR preučevali vplive APV na kulture, kjer APV še ni uporabljena.

Sodelovanje v kmetijskim sektorjem je pomembno tako za APV kot HSE saj omogoča tako nove poslovne modele kot odpira možnosti sodelovanja in priložnosti za nove površine za postavitev OVE.

 

floater