Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE LETO 2016 ZAKLJUČUJE USPEŠNO

HSE LETO 2016 ZAKLJUČUJE USPEŠNO

Decembra zaprta finančna konstrukcija bo družbi in skupini HSE omogočila zapluti v mirnejše vode. Poudarek v prihodnjem obdobju bo na optimizaciji poslovanja na eni strani ter širitvi skupine HSE, tako v geografskem kot portfeljskem smislu, na drugi.

(Ljubljana, 20. december 2016) – Za družbo in skupino HSE je eno težjih let, ki pa se zaključuje s pozitivnimi novicami. Včeraj smo namreč uspešno zaprli finančno konstrukcijo investicije v blok 6 TEŠ; pred tem smo pridobili vsa potrebna interna soglasja in končno soglasje Ministrstva za finance k dolgoročni zadolžitvi v višini 230 milijonov evrov – od tega 180 milijonov evrov dolgoročnega petletnega kredita in 50 milijonov evrov okvirnega (revolving) kredita.

K uspešno zaključenim pogajanjem z bankami je pomembno pripomoglo letošnje poslovanje skupine HSE. V prvih desetih mesecih leta je HSE d. o. o. ustvaril skoraj milijardo evrov prihodkov iz prodaje in dobrih 85 milijonov evrov čistega dobička, kar je 130 odstotkov več od načrtovanega. Prodali pa smo dobrih 25.000 GWh električne energije, kar je za deset odstotkov več od načrtovane.

Našteto je rezultat trdega dela in prizadevnosti vseh zaposlenih v skupini HSE ter uspešnega obratovanja vseh proizvodnih objektov. Posebej nepogrešljiva je bila vloga Termoelektrarne Šoštanj. Po letu dni poskusnega in začetku rednega obratovanja se je blok 6 izkazal kot nepogrešljivi del slovenskega elektroenergetskega sistema. V letošnjem letu je obratoval kar 95 odstotkov časa, stal je le 16 dni. V tem času je proizvedel približno 3.600 GWh električne energije (skupaj z blokom 4 celo več kot 4.000 GWh) in 260 GWh toplotne energije. Proizvedena električna energija iz bloka 6 predstavlja 45 odstotkov proizvodnje skupine HSE in skoraj tretjino celotne slovenske proizvodnje ter presega potrebe vseh gospodinjstev v državi na letni ravni. Termoelektrarna Šoštanj je v mesecu oktobru dosegla tudi nov mesečni rekord proizvodnje električne energije v celotni zgodovini družbe, in sicer 475 GWh.

V letu 2016 je HSE poleg redne proizvodnje električne energije na trg prispeval še 140 GWh oziroma 95 odstotkov električne energije, potrebne za sekundarno regulacijo frekvence elektroenergetskega sistema Slovenije. S tem zagotavljamo stabilnost celotnega elektroenergetskega sistema, brez katerega priklop manj zanesljivih, obnovljivih proizvodnih virov, sploh ni možen.

Pred skupino HSE so v prihodnjem obdobju ambiciozni načrti. Nadaljevala se bo optimizacija poslovnih procesov ob hkratnem iskanju sinergij znotraj skupine HSE in elektroenergetskega sistema Slovenije, pri čemer je končni cilj vertikalna integracija holdinga. Zaradi povečanja ekonomske učinkovitosti skupine HSE pa bodo nujni pogumni koraki, kot so vstop na maloprodajni trg, širitev trgovanja z električno energijo in poslovanja zunaj meja Slovenije ter realizacija obstoječih in novih projektov, predvsem na področju obnovljivih virov energije.

»Poslovni rezultati letošnjega leta bodo dobri, a zato ne smemo zaspati na lovorikah,« pravi Gorazd Skubin, generalni direktor HSE, in dodaja: »Zaprta finančna konstrukcija nam bo omogočila učinkovitejše izvajanje aktivnosti predvidenih v našem razvojnem načrtu. Končni cilj je narediti HSE vseevropsko družbo, ki temelji na konkurenčni mešanici energetskih virov, z dolgoročno usmeritvijo v nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije.«

Dodatne informacije: Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE, majna.silih@hse.si