Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE je odprl podružnico v Pragi

HSE je odprl podružnico v Pragi

Praga, 24.10.2006

V torek, 24. oktobra 2006, je Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji, uradno otvoril podružnico v Pragi. To je poleg hčerinskih družb v Italiji, Srbiji in na Madžarskem že njegova četrta poslovna enota v tujini.

Odprtje podružnice v Pragi je sestavni del načrtov HSE na področju širitve poslovanja na trge srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. HSE na tujih trgih že danes proda več kot petino skupnih prodanih količin, ki bodo v letošnjem letu znašale preko 16 TWh. Češki trg, ki je popolnoma odprt od 1. januarja 2006, pa je za HSE zanimiv predvsem zaradi svoje geografsko-strateške lege ter same velikosti trga. Češka je  ena večjih izvoznic električne energije v Evropi, ima svojo borzo za trgovanje z električno energijo ter dobre energetske povezave s sosednjimi državami.

Na osnovi že pridobljene licence za trgovanje z električno energijo se bo podružnica v Pragi ukvarjala z nakupom električne energije od proizvajalcev in trgovcev, prodajo električne energije upravičenim odjemalcem, drugim trgovcem z električno energijo ter s trgovanjem z električno energijo na organiziranem trgu; hkrati bo lahko HSE sodeloval tudi na avkcijah za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti.