Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE Invest je dokapitaliziran

HSE Invest je dokapitaliziran

Ljubljana

Danes se je s podpisom družbeniške pogodbe med Holdingom Slovenske elektrarne (HSE), Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM), Savskimi elektrarnami Ljubljana (SEL) in Soškimi elektrarnami Nova Gorica (SENG) zaključil postopek dokapitalizacije družbe HSE Invest, ki je v skupini HSE zadolžena za izvajanje energetskih naložb.

Družbeniška pogodba, v skladu s katero ima vsaka od podpisnic v družbi HSE Invest 25-odstotni delež, je bila podpisana v okviru prve redne seje družbenikov in je v celoti nadomestila dosedanji akt o ustanovitvi družbe HSE Invest, hkrati pa se je s podpisom pogodbe povečal tudi osnovni kapital družbe. Po vpisu v sodni register bodo veljavno kostituirani vsi organi družbe, medtem ko je bil nadzorni svet že imenovan. Sestavljajo ga Janez Nučič iz Savskih elektrarn Ljubljana, Alida Rejec iz Soških elektrarn Nova Gorica, Marjan Šmon iz Dravskih elektrarn Maribor in Irena Šlemic iz HSE d.o.o. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo največ štirih let.

floater