Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE in Elektroprivreda Republike Srpske podpisala sporazum o dolgoročnem poslovno-tehničnem sodelovanju

HSE in Elektroprivreda Republike Srpske podpisala sporazum o dolgoročnem poslovno-tehničnem sodelovanju

Generalni direktor HSE dr. Jože Zagožen je danes v Banja Luki z Elektroprivredo Republike Srpske (EPRS) podpisal sporazum o dolgoročnem poslovno-tehničnem sodelovanju. Sporazum, ki je bil podpisan v prisotnosti ministra za gospodarstvo vlade Republike Srpske dr. Milana  Jelića, predvideva sodelovanje HSE in EPRS pri izgradnji novega, 600 MW bloka v Termoelektrarni Ugljevik, modernizacijo stare TE Ugljevik, izgradnjo hidroelektrarn in nekatere druge oblike poslovno-tehničnega sodelovanja.

Takoj po podpisu sporazuma je minister Jelić sklical novinarsko konferenco in označil ta dogodek kot izjemno pomemben za nadaljnji razvoj elektroenergetskega razvoja Republike Srpske. Predvidena velikost skupnih vlaganj HSE in EPRS je ocenjena na 600 – 700 milijonov EUR.

Poleg tega je bilo dogovorjeno, da bodo razrešene tudi dosedanje terjatve Republike Slovenije do TE Ugljevik. Pri določitvi višine sedanje vrednosti dosedanjih vlaganj Republike Slovenije v TE Ugljevik bo sodelovala neodvisna strokovna inštitucija.

floater