Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE ima nov nadzorni svet

HSE ima nov nadzorni svet

Ljubljana

Na sedežu Holdinga Slovenske elektrarne je bila danes ustanovna seja novega nadzornega sveta družbe. Predsednik nadzornega sveta je postal mag. Djordje Žebeljan, državni sekretar na ministrstvu za okolje, prostor in energijo, namestnik predsednika nadzornega sveta pa ostaja Lucijan Rejec. Nadzorni svet HSE ima devet članov: šest je imenovanih s strani lastnikov, v nadzorni svet pa so bili imenovani tudi trije predstavniki zaposlenih, ki sta jih po dokončanem usklajevanju imenovala Svet delavcev HSE d.o.o. in Skupni svet delavcev, zaposlenih v družbah, ki sestavljajo holding.

Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z aktualnimi dogajanji v zvezi z Dravskimi elektrarnami Maribor. Nadzorni svet je v celoti podprl aktivnosti poslovodstva holdinga in zahteval, da tudi v tej družbi čimprej vzpostavi vse potrebne upravljalske mehanizme.

V nadaljevanju je bil sprejet tudi sklep o dokapitalizaciji HSE s poslovnim deležem družbe TDR Metalurgija Ruše. Tako sedaj skupino HSE sestavlja deset družb.